fbpx

Grab Discount Hingga RM5,000

Policy, Terms & Conditions

Applicable to all NikahSatu Stores

Rumah Abang Jamil

Tempahan, Terma Dan Syarat Nikahsatu.com bagi tempahan lokasi & pakej penuh di Lokasi Rumah Abang Jamil.

1. Tempahan & Harga

1.1 Semua tempahan di Nikahsatu.com akan mengikut harga semasa belian pelanggan. Pelanggan boleh melakukan tempahan awal walaupun tarikh majlis masih jauh untuk mendapatkan harga promosi dan terkini

1.2 Perubahan pax pada tempahan akan mengikut harga semasa tempahan awal dibuat.

2. Struktur Bayaran Tempahan & Belian

2.1 Bayaran Pertama

• Pembayaran pertama diperlukan untuk mengesahkan dan menempah tarikh (lock date) tertentu dalam kalendar kami untuk acara anda.

•   Pembayaran ini adalah mutlak tidak boleh dipulangkan (non-refundable) di bawah sebarang keadaan, selepas tempoh 7 hari dari penerimaan pembayaran.

•  Dengan penerimaan pembayaran pertama, tarikh tersebut secara eksklusif dikhaskan untuk acara anda. Ini bermakna kami tidak akan menerima tempahan lain untuk tarikh tersebut. Ini disebabkan ketersediaan tarikh yang terhad, yang merupakan faktor penting dalam industri lokasi perkahwinan.

•  Dasar ini dilaksanakan untuk mengambil kira kos peluang (opportunity cost) yang ditanggung oleh lokasi kami. Setelah satu tarikh ditempah, ia tidak lagi tersedia kepada pelanggan lain yang berpotensi, di mana pelanggan yang ingin menempah tarikh ini akan terpaksa pihak kami menolak.

2.2 Bayaran Kedua

Pelanggan perlu melengkapkan bayaran ketiga iaitu 50% dari jumlah penuh pakej atau produk. Bayaran perlu dilengkapkan
3 bulan atau 90 hari dari tarikh majlis anda.

Jika tarikh majlis kurang 90 hari dari tarikh tempahan, pelanggan perlu melengkapkan terus bayaran 50% untuk tempahan.

2.3 Bayaran Penuh Akhir

Bayaran penuh perlu dilengkapkan 1 bulan atau 30 hari sebelum tarikh majlis.

Jika majlis anda kurang 30 hari dari tarikh tempahan, pelanggan perlu melengkapkan bayaran penuh untuk tempahan.

2.4 Pakej / Discount / Rebate / Free Gift Item

Pelanggan harus memenuhi tempoh bayaran yang telah ditetapkan untuk mendapatkan “pakej / discount / rebate / Free Gift Item” semasa proses jualan. Pihak Nikahsatu berhak untuk membatalkan atau mengurangkan “pakej / discount / rebate / free gift item” tersebut jika pelanggan gagal mematuhi tempoh bayaran dan proses yang dijalankan termasuk pembatalan pakej lengkap Nikahsatu.

3. Struktur Proses Tempahan

3.1 Tempahan di nikahsatu akan mengikut struktur proses seperti berikut :

a. Fasa 1 (Selepas Menerima Bayaran Pertama)
– Bayaran kepada venue acara akan dilakukan.
– Bayaran kepada vendor-vendor untuk “pre-booking”
– Pelanggan memilih design rekabentuk tema perkahwinan dan produk cetak.
– Penyusunan bekalan dan vendor serta koordinasi dengan pelanggan.
– Pelanggan boleh mula memilih vendor-vendor yang berkaitan dengan pakej di ambil.
– Pelanggan boleh memilih dan pre-booking busana

b. Fasa 2 (Selepas Menerima Bayaran Kedua)
– Proses rekabentuk untuk produk cetak dilakukan (proses adalah 4 minggu)
– Booking, perundingan dan perbincangan dengan vendor akan dijalankan.
– Bayaran akan disalurkan kepada vendor-vendor dipilih pelanggan.
– Servis koordinator akan menyiapkan ‘pre-itinerary’ pelanggan untuk melihat penjadualan majlis berjalan dengan baik

c. Fasa 3 (Bayaran Penuh @ 100%)
– Pelanggan boleh membuat site visit, fitting busana dan order summary akan dikeluarkan.
– Koordinasi lengkap akhir acara akan dijalankan untuk memastikan majlis anda berjalan sempurna.
– Bayaran penuh akan mula disalurkan kepada vendor.

4. “Timeline & Order Summary”

4.1 Setiap pelanggan akan menerima link url “Timeline & Order Summary” daripada pihak servis koordinator nikahsatu sebagai garis panduan dan checklist majlis selepas bayaran booking berjaya dibuat. Proses perundingan dan pemilihan produk akan
dimasukkan dalam timeline dan order summary.

4.2 Pelanggan boleh melihat setiap progress tempahan melalui timeline yang diberikan. Pelanggan harus mengikuti garis panduan proses tempahan supaya proses berjalan dengan lancar. Pelanggan juga wajib mengikut jadual waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

4.3 Order summary akhir akan dikeluarkan oleh servis koordinator dalam bentuk PDF 10 hari daripada tarikh majlis pelanggan dan order summary tersebut tidak boleh diubah. Setiap perubahan pada order summary majlis selepas order summary akhir dikeluarkan akan dikenakan cas tambahan sebanyak RM100. Cas tambahan ini tidak termasuk dalam cas tambahan dari pihak vendor jika berlaku perubahan ataupun ‘last-minute request’.

5. Perubahan Produk, Pakej Tempahan & Vendor

5.1 Pelanggan boleh melakukan perubahan produk atau pakej dengan menambah atau mengurangkan produk dalam masa selewatnya 30 hari sebelum majlis. Pihak kami tidak menjamin keboleh bekalan produk dan vendor jika perubahan dilakukan dalam tempoh kurang dari 30 hari dari majlis. Walaubagaimanapun, nikahsatu akan mencuba sebaiknya untuk memenuhi perubahan pelanggan jika perkara ini berlaku.

5.2 Perubahan akan mengguna struktur harga semasa dan bukan harga awal semasa tempahan mula dilakukan.

5.3 Perubahan hanya dibenarkan selewatnya 30 hari sebelum majlis.

6. Penangguhan / Pertukaran Tarikh Majlis

6.1 Pelanggan boleh menangguhkan majlis atau membuat pertukaran ke tarikh lain jika tarikh majlis terlibat dalam kondisi PKP atau PKPB. Tiada caj dikenakan untuk penangguhan atas kondisi PKP atau PKPB. Semua kos untuk kondisi ini akan ditanggung oleh nikahsatu.com. Pelanggan boleh memilih tarikh baru yang terbuka selepas pengumuman dari pihak kerajaan PKP/PKPB dimansuhkan dalam tempoh 6 bulan untuk melangsungkan majlis. Tetapi caj tambahan cetakan akan dikenakan jika pelanggan berhasrat mencetak semula produk cetakan.

6.2 Jika penangguhan/pertukaran tarikh atas sebab lain, peribadi dan bukan kerana tarikh majlis jatuh pada tarikh PKP atau PKPB, penangguhan/pertukaran tarikh tersebut hanya dibenarkan sekali dengan syarat-syarat berikut:

a) Tarikh akhir perlu disahkan dalam tempoh 4 minggu dari tempahan.

b) Penukaran tarikh hanya boleh dibuat jika tarikh majlis (Event Date) waktu tempahan adalah 6 bulan dari tarikh tempahan (Order Date).

c) Tarikh majlis baru perlu lebih dari 6 bulan dari tarikh asal tempahan.

d) Jika terdapat tempahan lain yang berhasrat untuk tarikh yang sama, pasukan servis akan memberikan tempoh 24 jam kepada anda untuk mengesahkan tarikh. Selepas tempoh 24 jam, tarikh tersebut akan dianggap sebagai tarikh yang telah disahkan.

e) Perubahan tarikh hanya boleh dibuat kepada bulan yang lebih lewat. Contohnya, jika tarikh asal adalah dalam bulan Julai 2024, tarikh baru hanya bulan Julai 2024 dan keatas.

f) Untuk mana-mana syarat di luar daripada yang dinyatakan di atas, anda akan dikenakan perubahan terhadap rebat.

6.3 Sekiranya jumlah penolakkan rebat sudah melepasi dari baki rebat yang tinggal, caj tambahan tersebut akan dimasukkan dalam jumlah sebutharga pakej. (Ini hanya berlaku sekiranya rebat adalah kosong “0”).

6.4 Perubahan dalam Rebat bagi Pertukaran Tarikh Perkahwinan > lebih dari 90 hari notifikasi dari tarikh majlis
*Di Luar Tempoh Pertukaran (Penurunan rebat untuk setiap kali pertukaran tarikh)

• Pertukaran dari Cuti Awam/Ahad/Jumaat Siang ke Ahad/Jumaat Siang Lain dalam Bulan yang Sama: Penurunan Rebat sebanyak RM700.

• Pertukaran dari Cuti Awam/Ahad/Jumaat Siang ke Ahad/Jumaat Siang Lain dalam Bulan yang Berlainan: Penurunan Rebat sebanyak RM1,000.

• Pertukaran dari Cuti Awam/Ahad/Jumaat Siang ke Sabtu Siang (Bulan Sama atau Berlainan): Penurunan Rebat sebanyak RM1,000.

• Pertukaran dari Sabtu Siang ke Sabtu Siang Lain dalam Bulan yang Sama: Penurunan Rebat sebanyak RM700.

• Pertukaran dari Sabtu Siang ke Sabtu Siang Lain dalam Bulan yang Berlainan: Penurunan Rebat sebanyak RM1,000.

• Pertukaran dari slot siang yang bukan dari scenario di atas ke slot siang lain: Penurunan Rebat sebanyak RM700.

• Pertukaran dari Malam ke Siang: Penurunan Rebat sebanyak RM2,000.

• Siang ke Malam (pertukaran kali pertama): Tiada Penurunan Rebat

• Siang ke Malam (pertukaran kali kedua): Penurunan Rebat sebanyak RM1,500.

• Pertukaran dari Sabtu Malam ke Sabtu Malam Lain dalam Bulan yang Sama (pertukaran kali pertama): Tiada Penurunan Rebat

• Pertukaran dari Sabtu Malam ke Sabtu Malam Lain dalam Bulan yang Sama (pertukaran kali kedua): Penurunan Rebat sebanyak RM1,000

• Pertukaran dari Sabtu Malam ke Sabtu Malam Lain dalam Bulan yang Berlainan: Penurunan Rebat sebanyak RM700

• Pertukaran dari Sabtu Malam ke Cuti Awam/Ahad/Jumaat Malam Lain (pertukaran kali pertama): Tiada Penurunan Rebat

• Pertukaran dari Sabtu Malam ke Cuti Awam/Ahad/Jumaat Malam Lain (pertukaran kali kedua): Penurunan Rebat sebanyak RM500

• Pertukaran dari Cuti Awam/Ahad/Jumaat Malam ke Sabtu Malam: Penurunan Rebat sebanyak RM1,500

• Pertukaran dari Sabtu Siang ke Sabtu Siang Lain dalam Bulan yang Berlainan: Penurunan Rebat sebanyak RM1,000.

6.5 Perubahan dalam Rebat bagi Pertukaran Tarikh Perkahwinan < kurang dari 90 hari notifikasi dari tarikh majlis

• Tarikh baru adalah dalam 90 hari dari tarikh notifikasi : Penurunan Rebat sebanyak RM500

• Tarikh baru adalah antara 90 hari dan 120 dari tarikh notifikasi : Penurunan Rebat sebanyak RM700

• Tarikh baru adalah lebih dari 120 dari tarikh notifikasi : Penurunan Rebat sebanyak RM1,000

7. Pertukaran Venue Acara

a) Pertukaran Venue Acara dan Tarikh Majlis

Pelanggan boleh membuat pertukaran venue acara dan memilih tarikh baru yang masih terbuka untuk melangsungkan majlis. Hanya pertukaran venue acara dalam negeri yang sama sahaja dibenarkan.

Ada Rebat: Pertukaran venue acara ke venue acara yang lain akan menyebabkan pembatalan sebut harga dan rebat sebelumnya.

• Pertukaran dari Venue Acara ke Venue Acara Lain: Pelanggan akan menerima rebat maksimum berjumlah sehingga RM1,000 sahaja.

Tiada Rebat: Pertukaran venue acara ke venue acara yang lain akan menyebabkan pembatalan sebut harga sebelumnya. Tiada rebat yang akan diberikan untuk penukaran venue bagi pelanggan yang tidak menerima rebat sebelumnya.

Sebut harga baru akan dikeluarkan mengikut harga semasa bagi venue baru yang anda pilih.

b) Pertukaran Venue ke Negeri yang Berbeza

Permintaan penukaran venue acara ke negeri yang berlainan tidak dibenarkan. Wang pendahuluan (deposit) tidak akan dikembalikan dan anda diminta untuk membuat tempahan baru.

8. Pembatalan Tempahan

8.1 Pelanggan boleh membatalkan tempahan dan memilih untuk tidak menangguhkan majlis.

8.2 Pemulangan bayaran dan caj pembatalan akan dilaksanakan kepada pelanggan berdasarkan polisi pembatalan dan pemulangan nikahsatu yang dinyatakan di bawah.

8.3 Pihak Nikahsatu berhak membatalkan sebarang tempahan tanpa liabiliti atau kewajipan lanjut kepada pelanggan jika tempahan atau tingkah laku pelanggan membawa ancaman, termasuk tetapi tidak terhad kepada ancaman lisan atau bertulis, gangguan atau tindakan yang boleh mengancam keselamatan atau reputasi syarikat.

9. Polisi Pembatalan & Pemulangan

9.1 Setiap pembatalan tempahan di nikahsatu akan mengikut jadual di bawah.

a. Fasa 1 iaitu Bayaran Pertama

– Pemulangan TUNAI penuh 100% jika pembatalan dilakukan sebelum 7 hari selepas tempahan dibuat. 
– Tiada pulangan bayaran jika pembatalan dilakukan selepas 7 hari dari tarikh tempahan di buat. 
–  Pemulangan bayaran akan dilakukan secara berperingkat. 

b. Fasa 2 dan seterusnya.

CAS DAN TIADA PEMULANGAN TUNAI untuk Fasa 1
– Penolakkan kos-kos produk yang telah memasuki fasa printing seperti kad kahwin, giftbox, welcome board, untuk busana proses alteration baju dan lain-lain.
Tambahan caj pembatalan dalam tempoh masa 80 hari dari tarikh majlis bernilai RM2000
– Tambahan caj pembatalan dalam tempoh masa 60 hari dari tarikh majlis bernilai RM2500
– Tambahan caj pembatalan dalam tempoh 45 hari dari tarikh majlis bernilai RM3000
– Baki akhir selepas ditolak caj-caj tersebut akan dipulangkan kepada pelanggan dalam secara TUNAI.
 Pemulangan bayaran akan dilakukan secara berperingkat.

9.2 Pengiraan cas penolakan selepas pembatalan tidak boleh ditukarkan kepada barangan lain atau dipindahkan kepada tempahan pakej yang lain.

9.3 Pemulangan tunai bagi nilai melebihi RM1000 akan dilakukan secara ansuran bayaran bulanan terus ke akaun yang disahkan pelanggan. Satu kontrak pemulangan akan dikeluarkan kepada pelanggan untuk pengesahan pemulangan tunai ansuran.

9.4 Pelanggan perlu menyatakan sebab-sebab pembatalan kepada person incharge sebagai rekod pembatalan belian jualan nikahsatu.

10. Polisi Harga Nikahsatu

10.1 Semua harga pakej promosi yang diiklankan ialah berasaskan kepada visi jenama nikahsatu bagi memberikan akses produk premium pada harga mampu milik dan membantu mengurangkan beban kos perbelanjaan perkahwinan dalam masyarakat.

10.2 Semua harga adalah berdasarkan sebut harga yang telah dikeluarkan dan dipersetujui semasa proses tempahan.

10.3 Rebat yang diterima semasa proses tempahan akan dikenakan perubahan sekiranya berlaku pertukaran tarikh majlis ke bulan yang berlainan.

10.4 Pakej promosi perkahwinan di Rumah Abang Jamil hanya untuk satu (1) pasangan pengantin sahaja.

11. Polisi Katering & Makanan

11.1 Hanya katering khusus yang ditetapkan oleh nikahsatu sahaja boleh digunakan di semua lokasi di bawah pengurusan nikahsatu. Pelanggan tidak dibenarkan untuk membawa vendor atau makanan utama (main-dish) dari luar ke lokasi nikahsatu.

11.2 Pihak Nikahsatu tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang perkara yang berpotensi terjadi seperti kerosakan atau keracunan pada makanan semasa majlis jika pihak pelanggan membawa vendor dari luar. Ini kerana terdapat kesukaran untuk memastikan punca kerosakan atau keracunan tersebut sama ada berpunca dari pihak katering atau vendor luar yang terlibat ketika majlis.

Perkara ini adalah di luar kawalan Nikahsatu, dan pihak pelanggan tidak boleh menuntut sebarang ganti rugi untuk situasi ini.

11.3 Adalah penting untuk nikahsatu memastikan kualiti dan keselamatan semua makanan yang berada di lokasi nikahsatu untuk mengelakkan berlaku sebarang isu berkaitan dengan kualiti dan keselamatan makanan

11.4 Katering disediakan oleh nikahsatu hanya menyediakan jumlah makanan mengikut nilai pax tempahan. Pelanggan dinasihatkan mengira jumlah kehadiran dengan betul dan melakukan tempahan mengikut jumlah tetamu untuk mengelakkan makanan tidak mencukupi.

11.5 Jumlah sebenar pax makanan (tetamu) akan dikira berdasarkan total akhir jumlah pinggan yang telah digunakan tetamu semasa majlis. Satu prosedur khusus akan dilaksanakan bersama pelanggan pada hari majlis untuk memastikan jumlah sebenar pax makanan dan kehadiran tetamu yang hadir.

11.6 Pelanggan perlu memaklumkan awal makanan ringan yang ingin dibawa masuk 2 minggu sebelum acara berlangsung. Pengurusan majlis nikahsatu berhak untuk tidak membenarkan makanan yang tidak didaftarkan memasuki premis acara.

11.7 Setiap lokasi pelanggan hanya dibenarkan untuk membawa dua vendor makanan ringan sahaja dengan security deposit RM200. Vendor perlu membawa sendiri kelengkapan termasuk meja, pinggan, mangkuk dan sudu untuk kegunaan tetamu.

11.8 Setup deco atau pinggan/cawan untuk meja makan beradab atau meja vip (dome) adalah tetap. Tiada sebarang perubahan atau penambahan yang dibenarkan seperti menukar pinggan/gelas lain atau dibawa sendiri oleh pihak pengantin.

Hal ini adalah untuk mengelakkan daripada sebarang permasalahan sebelum, semasa atau selepas majlis dimana risiko barangan hilang, rosak atau pecah akan berlaku. Pihak RAJ tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan serving sekiranya pihak pelanggan ingin menukar setup pinggan/gelas sendiri untuk mengelakkan permasalahan yang berkemungkinan bakal berlaku.

11.9 Sekiranya pelanggan membawa sebarang makanan berat (main dish) di luar pengetahuan PIC servis, pelanggan akan dikenakan penalti / tambahan cas / security deposit cleaning fee akan hangus.

Pihak PIC/Crew sewaktu hari majlis berlangsung berhak menolak serta tidak membenarkan pelanggan untuk menghidangkan makanan berat(main dish) yang dibawa dari luar sehingga makanan main menu dari pihak catering nikahsatu habis dihidang.

11.10 Sesi food testing hanya akan dilakukan sekali sahaja untuk setiap pelanggan yang sudah melakukan bayaran 50%. Pelanggan boleh semak dengan service yang menguruskan majlis pelanggan untuk penjadualan food test. Menu hanya berdasarkan pada menu yang tersedia pada tarikh yang akan diberi. Food testing yang diberi akan dibungkus dan pelanggan hanya perlu ‘pickup’ di venue. 

12. Polisi Bayaran “Security Deposit”

Bayaran “Security Deposit” untuk beberapa produk seperti busana pengantin, ruang acara, vendor catering dan sebagainya adalah tertakluk kepada jumlah yang telah ditetapkan. Bayaran tersebut hendaklah dibuat pada masa yang telah ditetapkan dan akan dikembalikan semula kepada pelanggan apabila proses pemulangan dan “checking” dilakukan. Proses bayaran balik “security deposit” adalah 7 hari bekerja.

13. Pengurusan Pelanggan dan Acara

13.1 Semua acara yang diuruskan oleh nikahsatu akan mengikuti format dan SOP pengurusan majlis nikahsatu.

13.2 Order summary akhir akan dikeluarkan oleh servis koordinator dalam bentuk PDF 10 hari daripada tarikh majlis pelanggan dan order summary tersebut tidak boleh diubah. Setiap perubahan pada order summary majlis selepas order summary akhir dikeluarkan akan dikenakan cas tambahan sebanyak RM100. Cas tambahan ini tidak termasuk dalam cas tambahan dari pihak vendor jika berlaku perubahan ataupun ‘last-minute request’.

13.3 Pelanggan yang menjalankan majlis di ruang acara atau venue yang berasaskan rumah atau villa dikawasan perumahan tidak dibenarkan membawa atau memanggil sebarang entertainment luar seperti ahli muzik, karaoke, kompang dan sebagainya. Pihak pengurusan berhak untuk menolak sekiranya pelanggan membawa tanpa pengetahuan pihak nikahsatu.

13.4 Sebarang mercun atau bunga api tidak dibenarkan bawa dan dimainkan dikawasan dalam dan luar venue Rumah Abang Jamil.

12.5 Seorang staff khusus akan membantu pelanggan menguruskan majlis dan menyediakan semua perkara berkaitan persediaaan majlis pelanggan. Satu perjumpaan akhir akan dilangsungkan untuk koordinasi akhir acara pelanggan berdasarkan order summary akhir yang telah dibuat. Koordinasi akhir ini juga adalah sebagai pre-rehearsal pelanggan diruang acara sebelum majlis dilangsungkan.

14. Polisi Fotografi

14.1 Fotografi akan disempurnakan oleh panel fotografi khusus nikahsatu.com. Pelanggan dibenarkan membawa jurufoto sendiri tetapi tidak boleh mengganggu susunatur acara dan standard ketetapan proses fotografi majlis nikahsatu.

14.2 Tempoh masa dan komitmen produk foto dan video adalah seperti berikut :

a. 100x foto disunting (edited) dalam masa 14 hari selepas majlis dan dimuatnaik ke platform album digital online.
b. Album dalam masa maksima 3 bulan selepas majlis.
c. Softcopy di dalam USB Drive. Semua softcopy adalah TIDAK EDIT kecuali 100x imej yang siap edit.

14.3 Panel jurufoto nikahsatu akan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memudahkan proses aturan foto.

14.4 Jurufoto dan krew terlibat akan berada di lokasi bersedia 30 minit sebelum acara mengikut persetujuan dan perbincangan antara pelanggan dengan jurufoto.

14.5 Sesi outdoor (jika ada dalam pakej) hanya dilangsungkan pada hari sama. Ia boleh dilangsungkan sebelum atau selepas majlis. Jika berlaku masalah cuaca atau keadaan tidak mengizinkan ia akan ditukar kepada sesi indoor portraiture.

14.6 Imej foto akan disimpan dalam rekod nikahsatu selama maksima 6 bulan sahaja. Nikahsatu tidak menjamin kewujudan imej anda selepas 6 bulan.

14.7 Pihak nikahsatu akan menggunakan foto dan visual pengantin / pelanggan untuk posting di media sosial. Jika pelanggan berhasrat untuk tidak membenarkan ini, pelanggan perlu memaklumkan kepada nikahsatu.

14.8 Pihak pelanggan akan dikenakan cas penalti sekiranya ingin membuat pembatalan pakej photografi kurang daripada 30 hari daripada tarikh majlis.

15. Polisi Busana Songket Premium

15.1 Busana Songket Nikahsatu merupakan busana songket premium khas yang diperbuat daripada kain songket keluaran Teh Songket. Busana Songket anggun dengan detailing dan finishing yang kemas dan eksklusif direka khas untuk kedua-dua pasangan pengantin Nikahsatu. Busana Songket Premium ini lengkap dengan ‘accessories’ dan terhad kepada pelanggan yang menempah pakej lengkap nikahsatu

15.2 Sekiranya pakej promosi mempunyai busana nikahsatu, pelanggan hendaklah melengkapkan bayaran booking (bayaran pertama & kedua) untuk memilih dan pre-booking busana. Tiada proses ‘fitting’ atau ukuran yang diambil untuk fasa ini. Sesi ‘fitting’ akan dilakukan selepas pelanggan membuat bayaran penuh dan servis koordinator akan set temujanji dengan pelanggan bersama ‘tailor’ khas nikahsatu.

15.3 Sekiranya pakej promosi tidak mempunyai busana nikahsatu, pelanggan boleh membuat sewaan busana nikahsatu dan pembayaran melalui PIC Servis. Hanya busana yang “available” sahaja yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Harga untuk sewaan busana adalah RM500 dimana RM200 adalah non-refundable jika pembatalan sewaan dilakukan dalam tempoh atau kurang 6 bulan dari tarikh majlis.

15.4 Pemilihan busana adalah mengikut lokasi dan ‘availability date’ serta saiz maksima busana tersebut. Pelanggan boleh menolak untuk tidak mengambil busana sekiranya busana yang dipilih tidak ‘available’ pada tarikh majlis tersebut.

15.5 Pelanggan diwajibkan memulangkan semula set lengkap busana beserta accessories pada hari yang sama selepas tamat acara ataupun selewatnya pada hari berikutnya (esok). Satu proses quality check akan dilakukan bagi memastikan busana dalam keadaan baik dan juga accessories lengkap tanpa sebarang kerosakkan.

15.6 ‘Security Deposit’ akan dikenakan untuk Busana Songket Premium Nikahsatu kepada pelanggan dengan kadar yang telah ditetapkan iaitu RM300 dan akan dikembalikan semula mengikut polisi bayaran ‘Security Deposit’. Sekiranya terdapat busana atau accessories yang rosak, pelanggan akan dikenakan cas dan akan ditolak daripada jumlah ‘security deposit’ tersebut.

16. Pengurusan Acara Pernikahan

16.1 Semua pernikahan yang dilangsungkan ni venue acara nikahsatu hendaklah mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Pelanggan harus menyusun atur dengan sebaiknya waktu pernikahan bersama jurunikah bagi memastikan jadual dan masa perjalanan majlis tersusun dan mengikut ketetapan masa yang telah dirancang.

16.2 PA system disediakan diruang acara dan pelangggan tidak dibenarkan untuk dibawa masuk dari luar dan hanya menggunakan PA sistem yang tersedia di lokasi acara sahaja.

16.3 Seorang PA Crew RAJ bertugas akan bertanggungjawab untuk mengawal ‘volumn’ musik yang diputarkan mengikut SOP Rumah Abang Jamil. Crew PA berhak menolak permintaan pengantin sekiranya melanggar SOP RAJ.

17. Polisi Pelamin dan Dekorasi

17.1 Pelamin dan dekorasi di Rumah Abang Jamil adalah pelamin sedia ada. Pertukaran pelamin dan dekorasi akan dilakukan apabila lokasi pelamin tersebut sudah melangsungkan majlis perkahwinan pelanggan sebanyak 60 kali. Perubahan design dan dekorasi adalah berdasarkan templete idea dan tema dekorasi oleh Team Nikahsatu.

17.2 Pelanggan tidak dibenarkan untuk membawa pelamin atau dekorasi sendiri untuk menambah atau membuat pertukaran pada templete pelamin sedia ada.

17.3 Sebarang dekorasi seperti meja makan beradab, meja nikah, meja kek, centerpiece dan sebagainya adalah tetap dan tiada perubahan akan dibuat. Pihak pengantin juga tidak dibenarkan untuk menukar atau menambah dekorasi tersebut.

18. Produk Cetak

18.1 Produk cetak seperti kad kahwin, gift box dan sebagainya yang terdapat didalam pakej lengkap nikahsatu akan melalui beberapa fasa rekabentuk. Kerja rekabentuk dan proses cetakan hanya akan dilakukan selepas pelanggan melengkapkan maklumat yang diperlukan.

18.2 Semua proses produk cetak adalah berdasarkan polisi tempahan, terma dan syarat product cetak.

19. Tracker Kapasiti Slot Tetamu & Kawalan Keselamatan.

19.1 Semua acara di lokasi nikahsatu akan dikawal menggunakan solusi digital slot tracker yang akan menghadkan kapasiti tetamu mengikut kondisi semasa yang ditetapkan pihak berkuasa. Pelanggan akan dimaklumkan tentang had kapasiti semasa sebelum acara berlangsung.

19.2 Pihak pengurusan acara nikahsatu.com berhak merubah kapasiti semasa berdasarkan keperluan dan syarat semasa pihak berkuasa dan untuk memastikan keselamatan dipraktikan pada tahap optimum. Nilai kapasiti semasa di hari anda membuat tempahan mungkin berbeza dengan kapasiti semasa ketika hari majlis dilangsungkan.

19.3 Pihak pengurusan acara nikahsatu berhak untuk tidak membenarkan tetamu masuk jika kapasiti telah mencapai kapasiti maksima. Pengurusan acara akan mengawalselia semua tetamu supaya acara dapat dijalankan dengan sempurna.

19.4 Pelanggan digalakkan menggunakan sistem RSVP yang telah disediakan nikahsatu dan menyusun kehadiran tetamu mengikut slot bagi memastikan kelancaran acara dan kawalan kehadiran yang lebih tersusun dan menggembirakan.

20. “House Rules” asas Venue Nikahsatu

20.1 Semua venue nikahsatu adalah tertakluk kepada “house rules” berikut:

• Tiada music luar dan external pa system dibenarkan, termasuk kompang dan juga karaoke.
• Tiada lauk menu utama yang boleh di bawa masuk kecuali add on dari catering Nikahsatu.
• Tidak dibenarkan untuk membawa masuk doorgift sehari awal ke lokasi.
• Jika ada penukaran tarikh majlis ke bulan yang berlainan, akan dikenakan perubahan terhadap rebat.
•  Add-on busana akan di buat dengan pihak service Nikahsatu dan bergantung kepada availability busana yang sedia ada.
•  Package Nikahsatu hanya untuk 1 pasangan pengantin sahaja
•  Sebarang mercun atau bunga api tidak dibenarkan bawa dan dimainkan dikawasan dalam dan luar venue RAJ
• Tiada sebarang perubahan atau penambahan deko yang dibenarkan di mana2 deko sedia di venue RAJ

21. Perubahan Polisi, Terma & Syarat.

Nikahsatu akan sentiasa mengemaskini polisi, terma dan syarat bagi memastikan kelancaran acara dan kualiti majlis yang dijalankan dapat memberikan nilai kegembiraan kepada pelanggan. Sebarang perubahan polisi, terma dan syarat akan dimaklumkan kepada pelanggan. Semua pelanggan akan tertakluk kepada polisi, terma dan syarat
yang terkini. 

Venue Nikahsatu

Tempahan, Terma Dan Syarat Nikahsatu.com bagi tempahan lokasi & pakej penuh di Venue Nikahsatu

1. Tempahan & Harga

1.1 Semua tempahan di Nikahsatu.com akan mengikut harga semasa belian pelanggan. Pelanggan boleh melakukan tempahan awal walaupun tarikh majlis masih jauh untuk mendapatkan harga promosi dan terkini.

1.2 Perubahan pax pada tempahan akan mengikut harga semasa tempahan awal dibuat.

2. Struktur Bayaran Tempahan & Belian

2.1 Bayaran Pertama

• Pembayaran pertama diperlukan untuk mengesahkan dan menempah tarikh (lock date) tertentu dalam kalendar kami untuk acara anda.

•  Pembayaran ini adalah mutlak tidak boleh dipulangkan (non-refundable) di bawah sebarang keadaan, selepas tempoh 7 hari dari penerimaan pembayaran.

• Dengan penerimaan pembayaran pertama, tarikh tersebut secara eksklusif dikhaskan untuk acara anda. Ini bermakna kami tidak akan menerima tempahan lain untuk tarikh tersebut. Ini disebabkan ketersediaan tarikh yang terhad, yang merupakan faktor penting dalam industri lokasi perkahwinan.

• Dasar ini dilaksanakan untuk mengambil kira kos peluang (opportunity cost) yang ditanggung oleh lokasi kami. Setelah satu tarikh ditempah, ia tidak lagi tersedia kepada pelanggan lain yang berpotensi, di mana pelanggan yang ingin menempah tarikh ini akan terpaksa pihak kami menolak.

2.2 Bayaran Kedua

Pelanggan perlu melengkapkan bayaran ketiga iaitu 50% dari jumlah penuh pakej atau produk. Bayaran perlu dilengkapkan 3 bulan atau 90 hari dari tarikh majlis anda.

Jika tarikh majlis kurang 90 hari dari tarikh tempahan, pelanggan perlu melengkapkan terus bayaran 50% untuk tempahan.

2.3 Bayaran Penuh Akhir

Bayaran penuh perlu dilengkapkan 1 bulan atau 30 hari sebelum tarikh majlis.

Jika majlis anda kurang 30 hari dari tarikh tempahan, pelanggan perlu melengkapkan bayaran penuh untuk tempahan.

2.4 Pakej / Discount / Rebate / Free Gift Item

Pelanggan harus memenuhi tempoh bayaran yang telah ditetapkan untuk mendapatkan “pakej / discount / rebate / Free Gift Item” semasa proses jualan. Pihak Nikahsatu berhak untuk membatalkan atau mengurangkan “pakej / discount / rebate / free gift item” tersebut jika pelanggan gagal mematuhi tempoh bayaran dan proses yang dijalankan termasuk pembatalan pakej lengkap Nikahsatu.

3. Struktur Proses Tempahan

3.1 Tempahan di nikahsatu akan mengikut struktur proses seperti berikut :

 a. Fasa 1 (Selepas Menerima Bayaran Pertama)
– Bayaran kepada venue acara akan dilakukan.
– Bayaran kepada vendor-vendor untuk “pre-booking”
– Pelanggan memilih design rekabentuk tema perkahwinan dan produk cetak.
– Penyusunan bekalan dan vendor serta koordinasi dengan pelanggan.
– Pelanggan boleh mula memilih vendor-vendor yang berkaitan dengan pakej di ambil.
– Pelanggan boleh memilih dan pre-booking busana

 b. Fasa 2 (Selepas Menerima Bayaran Kedua)
– Proses rekabentuk untuk produk cetak dilakukan (proses adalah 4 minggu)
– Booking, perundingan dan perbincangan dengan vendor akan dijalankan.
– Bayaran akan disalurkan kepada vendor-vendor dipilih pelanggan.
– Servis koordinator akan menyiapkan ‘pre-itinerary’ pelanggan untuk melihat penjadualan majlis berjalan dengan baik.

 c. Fasa 3 (Bayaran Penuh @ 100%)
– Pelanggan boleh membuat site visit, food testing, fitting busana dan layout untuk floor plan akan dikeluarkan.
– Menu untuk food testing adalah berdasarkan pemilihan menu dari vendor catering sahaja.
– Koordinasi lengkap akhir acara akan dijalankan untuk memastikan majlis anda berjalan sempurna.

4. Itinerary majlis

4.1 Setiap pelanggan akan menerima link url “Timeline & Order Summary” daripada pihak servis koordinator nikahsatu sebagai garis panduan dan checklist majlis selepas bayaran booking berjaya dibuat. Proses perundingan dan pemilihan produk akan dimasukkan dalam timeline dan order summary.

4.2 Pelanggan boleh melihat setiap progress tempahan melalui timeline yang diberikan. Pelanggan harus mengikuti garis panduan proses tempahan supaya proses berjalan dengan lancar. Pelanggan juga wajib mengikut jadual waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

4.3 Order summary akhir akan dikeluarkan oleh servis koordinator dalam bentuk PDF 3 minggu daripada tarikh majlis pelanggan dan order summary tersebut tidak boleh diubah. Setiap perubahan pada order summary majlis selepas order summary akhir dikeluarkan akan dikenakan cas tambahan sebanyak RM100. Cas tambahan ini tidak termasuk dalam cas tambahan dari pihak vendor jika berlaku perubahan ataupun ‘last-minute request’.

5. Perubahan Produk, Pakej Tempahan & Vendor

5.1 Pelanggan boleh melakukan perubahan produk atau pakej dengan menambah atau mengurangkan produk dalam masa selewatnya 30 hari sebelum majlis. Pihak kami tidak menjamin keboleh bekalan produk dan vendor jika perubahan dilakukan dalam tempoh kurang dari 30 hari dari majlis. Walaubagaimanapun, nikahsatu akan mencuba sebaiknya untuk memenuhi perubahan pelanggan jika perkara ini berlaku.

5.2 Perubahan akan mengguna struktur harga semasa dan bukan harga awal semasa tempahan mula dilakukan.

5.3 Perubahan hanya dibenarkan selewatnya 30 hari sebelum majlis atau sebelum itinerary akhir dikeluarkan.

6. Penangguhan / Pertukaran Tarikh Majlis

6.1 Pelanggan boleh menangguhkan majlis atau membuat pertukaran ke tarikh lain jika tarikh majlis terlibat dalam kondisi PKP atau PKPB. Tiada caj dikenakan untuk penangguhan atas kondisi PKP atau PKPB. Semua kos untuk kondisi ini akan ditanggung oleh nikahsatu.com. Pelanggan boleh memilih tarikh baru yang terbuka selepas pengumuman dari pihak kerajaan PKP/PKPB dimansuhkan dalam tempoh 6 bulan untuk melangsungkan majlis. Tetapi caj tambahan cetakan akan dikenakan jika pelanggan berhasrat mencetak semula produk cetakan.

6.2 Jika penangguhan/pertukaran tarikh atas sebab lain, peribadi dan bukan kerana tarikh majlis jatuh pada tarikh PKP atau PKPB, penangguhan/pertukaran tarikh tersebut hanya dibenarkan sekali dengan syarat-syarat berikut:

a) Tarikh akhir perlu disahkan dalam tempoh 4 minggu dari tempahan.

b) Penukaran tarikh hanya boleh dibuat jika tarikh majlis (Event Date) waktu tempahan adalah 6 bulan dari tarikh tempahan (Order Date).

c) Tarikh majlis baru perlu lebih dari 6 bulan dari tarikh asal tempahan.

d) Jika terdapat tempahan lain yang berhasrat untuk tarikh yang sama, pasukan servis akan memberikan tempoh 24 jam kepada anda untuk mengesahkan tarikh. Selepas tempoh 24 jam, tarikh tersebut akan dianggap sebagai tarikh yang telah disahkan.

e) Perubahan tarikh hanya boleh dibuat kepada bulan yang lebih lewat. Contohnya, jika tarikh asal adalah dalam bulan Julai 2024, tarikh baru hanya bulan Julai 2024 dan keatas.

f) Untuk mana-mana syarat di luar daripada yang dinyatakan di atas, anda akan dikenakan perubahan terhadap rebat.

6.3 Perubahan tarikh akan mengikut syarat berikut :

a) Ada rebate : Boleh di luar tempoh pertukaran tetapi hari notifikasi perlu minima 180 hari dari tarikh majlis asal tempahan (pertukaran kali pertama)

• Pertukaran dari Cuti Umum/Ahad/Jumaat Siang ke Sabtu Siang : Rebat akan ditolak sepenuhnya (Rebat menjadi Kosong).

• Pertukaran dari Cuti Umum/Ahad/Jumaat Siang ke Cuti Umum/Ahad/Jumaat Siang dalam Bulan yang sama: Tiada Penurunan Rebat. 

• Pertukaran dari Cuti Umum/Ahad/Jumaat Siang ke Cuti Umum/Ahad/Jumaat Siang dalam Bulan yang Berlainan: Rebat akan ditolak sepenuhnya (Rebat menjadi Kosong)

• Pertukaran dari Sabtu Siang ke Sabtu Siang lain dalam Bulan yang Sama (pertukaran kali pertama) : Tiada Penurunan Rebat

• Pertukaran dari Sabtu Siang ke Sabtu Siang lain dalam Bulan yang Sama (pertukaran kali kedua) : Rebat akan ditolak sepenuhnya (Rebat menjadi Kosong)

• Pertukaran dari Sabtu Siang ke Sabtu Siang lain dalam Bulan yang Berlainan : Rebat akan ditolak sepenuhnya (Rebat menjadi Kosong)

• Pertukaran dari Slot Siang ke Slot Malam Lain lain dalam Bulan yang Sama/Berlainan : Penurunan Rebat sebanyak RM1,500 dan harga berubah berdasarkan harga pakej malam.

* Untuk pertukaran tarikh untuk kali kedua akan mengikut Cas Tambahan di bahagian “Tiada Rebate” di bawah

b) Tiada Rebate: Cas Tambahan akan dikenakan untuk situasi di mana pertukaran di luar tempoh pertukaran untuk tempahan yang tiada rebat dan pertukaran tarikh untuk kali kedua

• Notifikasi pertukaran tarikh adalah lebih dari 150 hari notifikasi dari tarikh majlis: Cas tambahan RM1,500

• Notifikasi pertukaran tarikh adalah antara 150 hari dan 120 hari notifikasi dari tarikh majlis: Cas tambahan RM2,500

• Notifikasi pertukaran tarikh adalah dalam 120 hari notifikasi dari tarikh majlis: Cas tambahan RM3,500

6.4 Sekiranya jumlah penolakkan rebat sudah melepasi dari baki rebat yang tinggal, caj tambahan tersebut akan dimasukkan dalam jumlah sebutharga pakej. (Ini hanya berlaku sekiranya rebat adalah kosong “0”).

7. Pertukaran Venue Acara

a) Pertukaran Venue Acara dan Tarikh Majlis

Pelanggan boleh membuat pertukaran venue acara dan memilih tarikh baru yang masih terbuka untuk melangsungkan majlis. Hanya pertukaran venue acara dalam negeri yang sama sahaja dibenarkan.

Ada Rebat: Pertukaran venue acara ke venue acara yang lain akan menyebabkan pembatalan sebut harga dan rebat sebelumnya.

Pertukaran dari Venue Acara ke Venue Acara Lain: Pelanggan akan menerima rebat maksimum berjumlah sehingga RM1,000 sahaja.

Tiada Rebat: Pertukaran venue acara ke venue acara yang lain akan menyebabkan pembatalan sebut harga sebelumnya. Tiada rebat yang akan diberikan untuk penukaran venue bagi pelanggan yang tidak menerima rebat sebelumnya.

Sebut harga baru akan dikeluarkan mengikut harga semasa bagi venue baru yang anda pilih.

b) Pertukaran Venue ke Negeri yang Berbeza

Permintaan penukaran venue acara ke negeri yang berlainan tidak dibenarkan. Wang pendahuluan (deposit) tidak akan dikembalikan dan anda diminta untuk membuat tempahan baru.

8. Pembatalan Tempahan

8.1 Pelanggan boleh membuat penukaran lokasi lain dibawah senarai lokasi nikahsatu dengan syarat kontrak ini akan terbatal dan bayaran booking untuk venue lama akan hangus dan pelanggan perlu membuat bayaran baru untuk mengunci tarikh lokasi baru.

8.2 Pelanggan boleh membatalkan tempahan dan memilih untuk tidak menangguhkan majlis berdasarkan polisi pembatalan dan pemulangan nikahsatu yang dinyatakan di bawah dengan mengambil kira kos-kos lain yang telah dibayar kepada pihak vendor.

8.3 Pihak Nikahsatu berhak membatalkan sebarang tempahan tanpa liabiliti atau kewajipan lanjut kepada pelanggan jika tempahan atau tingkah laku pelanggan membawa ancaman, termasuk tetapi tidak terhad kepada ancaman lisan atau bertulis, gangguan atau tindakan yang boleh mengancam keselamatan atau reputasi syarikat.

9. Polisi Pembatalan & Pemulangan

9.1 Setiap pembatalan tempahan di nikahsatu akan mengikut jadual di bawah.

 a. Fasa 1 iaitu Bayaran Pertama

– TIADA PEMULANGAN TUNAI yang akan dibuat oleh pihak nikahsatu.
– Pemulangan TUNAI penuh 100% jika pembatalan dilakukan sebelum 7 hari selepas tempahan dibuat.
– Tiada pulangan bayaran jika pembatalan dilakukan selepas 7 hari dari tarikh tempahan di buat.
– Pemulangan bayaran akan dilakukan secara berperingkat.

 b. FASA 2 dan seterusnya.

CAS DAN TIADA PEMULANGAN TUNAI untuk Fasa 1
– Penolakkan kos-kos produk siap seperti kad kahwin, giftbox, welcome board, proses alteration baju dan lain-lain.
– Baki akhir selepas ditolak caj-caj tersebut akan dipulangkan kepada pelanggan dalam secara TUNAI.
Tambahan caj pembatalan dalam tempoh masa 80 hari dari tarikh majlis bernilai RM2000
– Tambahan caj pembatalan dalam tempoh masa 60 hari dari tarikh majlis bernilai RM2500
Tambahan caj pembatalan dalam tempoh 45 hari dari tarikh majlis bernilai RM3000
– Baki akhir selepas ditolak caj-caj tersebut akan dipulangkan kepada pelanggan dalam secara TUNAI.
– Pemulangan bayaran akan dilakukan secara berperingkat.

 c. TIADA PEMULANGAN TUNAI KESELURUHAN jika venue majlis pelanggan adalah AIREKA SPACE

9.2 Pengiraan cas penolakan selepas pembatalan tidak boleh ditukarkan kepada barangan lain atau dipindahkan kepada tempahan pakej yang lain. 

9.3 Pemulangan tunai bagi nilai melebihi RM1000 akan dilakukan secara ansuran bayaran bulanan terus ke akaun yang disahkan pelanggan. Satu kontrak pemulangan akan dikeluarkan kepada pelanggan untuk pengesahan pemulangan tunai ansuran.

9.4 Pelanggan perlu menyatakan sebab-sebab pembatalan kepada person incharge sebagai rekod pembatalan belian jualan nikahsatu.

10. Polisi Harga Nikahsatu

Semua harga pakej promosi yang diiklankan ialah berasaskan kepada visi jenama nikahsatu bagi memberikan akses produk premium pada harga mampu milik dan membantu mengurangkan beban kos perbelanjaan perkahwinan dalam masyarakat.

11. Polisi Katering & Makanan

11.1 Hanya katering khusus yang ditetapkan oleh nikahsatu sahaja boleh digunakan di semua lokasi di bawah pengurusan nikahsatu. Pelanggan tidak dibenarkan untuk membawa vendor atau makanan utama (main-dish) dari luar ke lokasi nikahsatu. Sila rujuk kepada staff nikahsatu untuk senarai vendor dan produk yang ditawarkan.

11.2 Pihak Nikahsatu tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang perkara yang berpotensi terjadi seperti kerosakan atau keracunan pada makanan semasa majlis jika pihak pelanggan membawa vendor dari luar. Ini kerana terdapat kesukaran untuk memastikan punca kerosakan atau keracunan tersebut sama ada berpunca dari pihak katering atau vendor luar yang terlibat ketika majlis.

Perkara ini adalah di luar kawalan Nikahsatu, dan pihak pelanggan tidak boleh menuntut sebarang ganti rugi untuk situasi ini.

11.3 Adalah penting untuk nikahsatu memastikan kualiti dan keselamatan semua makanan yang berada di lokasi nikahsatu untuk mengelakkan berlaku sebarang isu berkaitan dengan kualiti dan keselamatan makanan

11.4 Catering disediakan oleh nikahsatu hanya menyediakan jumlah makanan mengikut nilai pax tempahan. Pelanggan dinasihatkan mengira jumlah kehadiran dengan betul dan melakukan tempahan mengikut jumlah tetamu untuk mengelakkan makanan tidak mencukupi.

11.5 Jumlah sebenar pax makanan (tetamu) akan dikira berdasarkan total akhir jumlah pinggan yang telah digunakan tetamu semasa majlis. Satu prosedur khusus akan dilaksanakan bersama pelanggan pada hari majlis untuk memastikan jumlah sebenar pax makanan dan kehadiran tetamu yang hadir.

11.6 Pelanggan perlu memaklumkan awal makanan tambahan yang ingin dibawa masuk selewat-lewatnya 3 minggu sebelum acara berlangsung atau sebelum itinerary akhir dikeluarkan. Pengurusan majlis nikahsatu berhak untuk tidak membenarkan makanan yang tidak didaftarkan memasuki premis acara.

11.7 Pihak nikahsatu akan membuat penjadualan food testing catering, bagi membenarkan pihak pelanggan merasai masakkan dari vendor nikahsatu.

Food testing akan di buat 1 kali sahaja pada setiap 3 bulan , iaitu pada hari Ahad. Pelanggan dibenarkan membuat food testing selepas 50% pembayaran. Setiap pelanggan akan diberikan percubaan sekali sahaja.

Bagi pelanggan yang terlepas untuk jadual food testing, pelanggan boleh membuat semakan dengan servis untuk tarikh food testing seterusnya. Sekiranya jadual tersebut melebihi tarikh majlis anda, tiada fooss testing yang akan diberikan.

Pelanggan boleh menghantar wakil pada hari food testing yang telah dijadualkan. Maksimum pax untuk food testing adalah 4 orang.

11.8 Bagi pelanggan yang ingin menambah “Live Cooking” dengan maksima limit kepada 3 vendor sahaja pada setiap venue/majlis dengan cas tambahan security deposit cleaning fee RM200. Cas tambahan akan dikenakan bagi setiap vendor live cooking RM100 jika melebihi limit maksima yang telah ditetapkan.

11.9 Sekiranya pelanggan membawa sebarang makanan berat (main dish) di luar pengetahuan PIC servis, pelanggan akan dikenakan penalti / tambahan cas / security deposit cleaning fee akan hangus.

Pihak PIC/Crew sewaktu hari majlis berlangsung berhak menolak serta tidak membenarkan pelanggan untuk menghidangkan makanan berat(main dish) yang dibawa dari luar sehingga makanan main menu dari pihak catering nikahsatu habis dihidang.

12. Polisi Bayaran “Security Deposit”

Bayaran “Security Deposit” untuk beberapa produk seperti busana pengantin, ruang acara, vendor catering dan sebagainya adalah tertakluk kepada jumlah yang telah ditetapkan. Bayaran tersebut hendaklah dibuat pada masa yang telah ditetapkan dan akan dikembalikan semula kepada pelanggan apabila proses pemulangan dan “checking” dilakukan. Proses bayaran balik “security deposit” adalah 7 hari bekerja.

13. Polisi Pengurusan Majlis

13.1 Semua acara majlis hendaklah mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dan juga pihak premis acara.

13.2 Pelanggaran SOP semasa acara majlis berlangsung adalah tanggungjawab daripada pihak pelanggan. Pihak nikahsatu, premis acara dan vendor-vendor tidak akan bertanggungjawab ke atas pelanggaran SOP tersebut.

13.3 Pelanggan yang menjalankan majlis di ruang acara atau venue yang berasaskan rumah atau villa dikawasan perumahan tidak dibenarkan membawa atau memanggil sebarang entertainment luar seperti ahli muzik, karaoke, zapin, kompang dan sebagainya. Pihak pengurusan berhak untuk menolak sekiranya pelanggan membawa tanpa pengetahuan pihak nikahsatu.

13.4 Seorang staff khusus akan membantu pelanggan menguruskan majlis dan menyediakan semua perkara berkaitan persediaaan majlis pelanggan. Satu perjumpaan akhir akan dilangsungkan untuk koordinasi akhir acara pelanggan berdasarkan order summary akhir yang telah dibuat. Koordinasi akhir ini juga adalah sebagai pre-rehearsal pelanggan diruang acara sebelum majlis dilangsungkan.

14. Polisi Foto dan Video

14.1 Fotografi dan videografi akan disempurnakan oleh panel fotografi khusus nikahsatu.com. Pelanggan dibenarkan membawa jurufoto sendiri tetapi tidak boleh mengganggu susun atur acara dan standard ketetapan proses fotografi majlis nikahsatu.

14.2 Tempoh masa dan komitmen produk foto dan video adalah seperti berikut :

a. 100x foto disunting (edited) dalam masa 14 hari selepas majlis dan dimuat naik ke platform album digital online.
b. Album & Frame dalam masa maksima 3 bulan selepas majlis.
c. Softcopy di dalam USB Drive. Semua softcopy adalah TIDAK EDIT kecuali 100x imej yang siap edit.

14.3 Panel jurufoto nikahsatu akan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memudahkan proses aturan foto dan video.

14.4 Jurufoto dan krew terlibat akan berada di lokasi bersedia 30 minit sebelum acara.

14.5 Sesi outdoor (jika ada dalam pakej) hanya dilangsungkan pada hari sama. Ia boleh dilangsungkan sebelum atau selepas majlis. Jika berlaku masalah cuaca atau keadaan tidak mengizinkan ia akan ditukar kepada sesi indoor portraiture.

14.6 Imej foto akan disimpan dalam rekod nikahsatu selama maksima 6 bulan sahaja. Nikahsatu tidak menjamin kewujudan imej anda selepas 6 bulan.

14.7 Pihak nikahsatu akan menggunakan foto dan visual pengantin / pelanggan untuk posting di media sosial. Jika pelanggan berhasrat untuk tidak membenarkan ini, pelanggan perlu memaklumkan kepada nikahsatu.

15. Polisi Busana Songket Premium

15.1 Busana Songket Nikahsatu merupakan busana songket premium khas yang diperbuat daripada kain songket keluaran Teh Songket. Busana Songket anggun dengan detailing dan finishing yang kemas dan eksklusif direka khas untuk kedua-dua pasangan pengantin Nikahsatu. Busana Songket Premium ini lengkap dengan ‘accessories’ dan terhad kepada pelanggan yang menempah pakej lengkap nikahsatu

15.2 Pelanggan hendaklah melengkapkan bayaran booking (bayaran pertama & kedua) untuk memilih dan pre-booking busana. Tiada proses ‘fitting’ atau ukuran yang diambil untuk fasa ini. Sesi ‘fitting’ akan dilakukan selepas pelanggan membuat bayaran penuh dan servis koordinator akan set temujanji dengan pelanggan bersama ‘tailor’ khas nikahsatu.

15.3 Sekiranya pakej promosi tidak mempunyai busana nikahsatu, pelanggan boleh membuat sewaan busana nikahsatu dan pembayaran melalui PIC Servis. Hanya busana yang “available” sahaja yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Harga untuk sewaan busana adalah RM500 dimana RM200 adalah non-refundable jika pembatalan sewaan dilakukan dalam tempoh atau kurang 6 bulan dari tarikh majlis.

15.4 Pelanggan diwajibkan memulangkan semula set lengkap busana beserta accessories pada hari yang sama selepas tamat acara ataupun selewatnya pada hari berikutnya (esok). Satu proses quality check akan dilakukan bagi memastikan busana dalam keadaan baik dan juga accessories lengkap tanpa sebarang kerosakkan.

15.5 ‘Security Deposit’ akan dikenakan untuk Busana Songket Premium Nikahsatu kepada pelanggan dengan kadar yang telah ditetapkan iaitu RM300 dan akan dikembalikan semula mengikut polisi bayaran ‘Security Deposit’. Sekiranya terdapat busana atau accessories yang rosak, pelanggan akan dikenakan cas dan akan ditolak daripada jumlah ‘security deposit’ tersebut.

16. Polisi Pelamin dan Dekorasi

16.1 Pelamin dan dekorasi akan disempurnakan oleh panel pelamin khusus nikahsatu.com. Terdapat lebih 30 template design pelamin dan dekorasi untuk pelanggan membuat pilihan. Template design pelamin adalah tetap mengikut saiz lokasi dan tidak boleh diubah kecuali kerusi sahaja pelanggan boleh menukar dari koleksi sedia ada. Bagaimanapun pelanggan masih boleh meminta untuk membuat penambahan bunga dan dekorasi daripada template design sedia ada mengikut stok barang dan setiap penambahan akan dikenakan cas mengikut jumlah yang telah ditetapkan.

16.2 Pelanggan juga boleh mengubah saiz pelamin, penambahan tirai atau dekorasi mengikut kesesuaian premis acara dan penambahan cas akan mengikut keperluan dan citarasa pelanggan untuk dekorasi pelamin.

16.3 Pelanggan boleh mengubah sedikit warna bunga mengikut tema majlis daripada template asal dan boleh menambah accessories seperti walkway, dekorasi tangga, dekorasi meja pengantin atau dekorasi upacara nikah dengan penambahan kadar cas yang bersesuaian yang telah ditetapkan.

17. Pengurusan Acara Pernikahan

17.1 Semua pernikahan yang dilangsungkan ni venue acara nikahsatu hendaklah mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Pelanggan harus menyusun atur dengan sebaiknya waktu pernikahan bersama jurunikah bagi memastikan jadual dan masa perjalanan majlis tersusun dan mengikut ketetapan masa yang telah dirancang.

17.2 PA system disediakan diruang acara dan pelangggan tidak dibenarkan untuk dibawa masuk dari luar dan hanya menggunakan PA sistem yang tersedia di lokasi acara sahaja.

18. Produk Cetak

18.1 Produk cetak seperti kad kahwin, gift box dan sebagainya yang terdapat didalam pakej lengkap nikahsatu akan melalui beberapa fasa rekabentuk. Kerja rekabentuk dan proses cetakan hanya akan dilakukan selepas pelanggan melengkapkan maklumat yang diperlukan.

18.2 Semua proses produk cetak adalah berdasarkan polisi tempahan, terma dan syarat product cetak.

19. Perubahan Polisi, Terma & Syarat.

Nikahsatu akan sentiasa mengemaskini polisi, terma dan syarat bagi memastikan kelancaran acara dan kualiti majlis yang dijalankan dapat memberikan nilai kegembiraan kepada pelanggan. Sebarang perubahan polisi, terma dan syarat akan dimaklumkan kepada pelanggan. Semua pelanggan akan tertakluk kepada polisi, terma dan syarat yang terkini.

Produk Cetak

Tempahan, Terma Dan Syarat Nikahsatu.com bagi tempahan produk cetak

1. Tempahan & Tempoh Masa Melengkapkan Tempahan

1.1 Semua belian pakej lengkap Nikahsatu akan menerima produk cetak seperti kad kahwin dan gift box. Produk cetak ini akan mengikut beberapa fasa dari segi rekabentuk, cetakan, penghantaran dan sebagainya. Tempoh masa untuk melengkapkan produk cetak adalah 30 hari dan pelanggan wajib mengikut proses yang telah ditetapkan supaya produk cetak dapat dikeluarkan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Kerja rekabentuk dan proses cetakan hanya akan dilakukan selepas pelanggan melengkapkan maklumat yang diperlukan.

Proses Draf Pertama

Minima tiga (3) hari, maksima 10 hari selepas pelanggan melengkapkan maklumat di sistem AliveHQ.

Proses Cetakan

Minima 10, Maksima 20 hari selepas pelanggan memberikan pengesahan cetakan. (Tempoh masa tidak termasuk proses penghantaran)

Semua kiraan hari di atas tidak termasuk Sabtu, Ahad & Cuti Umum. Julat masa tempoh proses adalah bergantung kepada beban semasa ‘ drafter ’ dan juga ‘ que’ cetakan dan juga jenis produk. Nikahsatu akan melengkapkan proses sehingga hari maksima yang disenaraikan dan tidak akan melebihi hari maksima proses. Pelanggan boleh memohon untuk menjalankan tempahan dengan proses URGENT dengan tambahan kos 20% daripada harga belian. Tempoh masa penyiapan produk urgent ialah seperti dinyatakan dalam tajuk PROSEDUR “ RUSH ORDER “

Proses Penghantaran

Minima 3 hari selepas pelanggan menerima pesanan ringkas SMS daripada sistem AliveHQ. Proses penghantaran adalah berdasarkan syarikat courier servis berdaftar.

2. Produk Digital Alive Invite (Kad Digital)

Produk digital AliveInvite tertakluk kepada terma asas berikut :

2.1 Ia perlu disiapkan sendiri oleh pelanggan melalui dashboard , sebarang masalah boleh dirujuk kepada helpdesk support AliveInvite.

2.2 Produk ini tertakluk kepada pautan teknologi Google Map dan Waze. Ia tertakluk kepada terma dan syarat juga ‘ updates ’ semasa daripada pemilik teknologi tersebut. Jika masalah yang pelanggan hadapi terkait dengan isu pemilik teknologi pautan, ia adalah diluar bidang penyelesaian Aliveinvite.com dan mungkin tidak dapat diselesaikan dalam masa terdekat.

2.3 Jika lokasi pelanggan tidak boleh diakses dengan Waze atau Google Map, pelanggan dinasihatkan untuk tidak menggunakan produk ini atau boleh menggunakan produk ini tanpa fungsi peta ke lokasi.

2.4 Produk ini akan aktif selama 1 tahun dari tarikh ia mula digunakan. Aliveinvite.com berhak menyahaktifkan produk digital pelanggan selepas tempoh 1 tahun tanpa pemakluman notis kepada pelanggan.

2.5 Produk ini akan terus melalui proses ‘ updates ’ yang sentiasa berjalan untuk memastikan ia memenuhi keperluan teknologi pautan terkini dan memberikan pengalaman visual lebih baik kepada pengguna. Semua produk yang telah dibeli sebelum ‘ updates ’ berlangsung akan turut menerima ‘ updates ’ secara automatik.

2.6 Pelanggan dinasihatkan melihat ‘live preview ’, mencuba sample dan memahami fungsi produk digital ini sebelum membeli. Tiada pemulangan akan diberikan jika pelanggan tidak menerima penggunaan produk ini selepas belian.

2.7 Premium features ‘Money Gift’ adalah salam kaut digital yang membolehkan saudara mara dan sahabat handai memberi hadiah jika mereka tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan. Pelanggan boleh aktifkan salam kaut digital bernilai RM90 di-dashboard editing kad digital.

3. Polisi Pengesahan Tempahan Dan Cetakan

3.1 Setiap tempahan, Nikahsatu akan melakukan proses rekabentuk dan mendapatkan pengesahan pelanggan. Kerja cetakan hanya akan dibuat selepas menerima pengesahan terakhir daripada pelanggan. Proses rekabentuk dan pengesahan akan dilakukan menggunakan sistem AliveHQ sahaja. Pelanggan akan dibantu oleh Client Support khas untuk memudahkan proses ini. Pengesahan melalui medium lain seperti email atau whatsapp tidak akan diterima. Pelanggan akan menerima SMS l ink untuk pengesahan rekabentuk dan proses cetakan.

3.2 Nikahsatu tidak akan bertanggung jawab untuk atas sebarang kesilapan ejaan atau lain-lain selepas pengesahan untuk cetakan dibuat. Akan berlaku situasi maklumat yang dibekalkan tidak diletakkan dengan betul oleh ‘ drafter ’ dalam produk cetakan akhir, pihak kami akan menjalankan proses menggunakan prosedur ini dan pelanggan bertanggungjawab untuk melakukan pengesahan terakhir untuk memastikan semua maklumat yang diletakkan adalah betul. Client Support kami akan sentiasa memaklumkan pelanggan untuk melakukan pengesahan dan membaca semua maklumat dengan penuh sebelum memberi pengesahan untuk mengelakkan kesilapan berlaku pada produk cetakan pelanggan.

4. Kualiti Cetakan Dan Warna

Nikahsatu menggunakan pencetak digital dan offset untuk menghasilkan semua produk keluaran Nikahsatu. Ketidakselarasan warna akan berlaku dalam setiap cetakan. Julat ketidakselarasan warna dalam cetakan produk akhir Nikahsatu ialah 5%-10% daripada warna di sample cetakan. Warna melalui monitor atau skrin komputer adalah berlainan dengan warna sebenar cetakan kerana format warna yang berbeza. Warna di skrin tidak boleh dijadikan ukuran perbandingan dalam menentukan perbezaan julat warna. Kualiti potongan akhir juga akan mempunyai julat ralat ‘ standard ‘ cetakan iaitu +/-5mm.

5. Kuantiti Dan Cetakan Produk Akhir

5.1 Pelanggan boleh membuat penambahan kuantiti produk sebelum mengesahkan proses cetakan. Caj tambahan akan dikenakan mengikut produk dan kuantiti. Cetakan produk akhir akan diajalankan sebaik sahaja pelanggan mengesahkan cetakan melalui sistem AliveHQ.

5.2 Setiap produk adalah untuk satu jenis design dan setiap kuantiti kad bercetak akan berkongsi info dan maklumat yang sama. Cetakan dua maklumat berbeza dalam satu tempahan adalah tidak dibenarkan.

5.3 Pelanggan akan menerima produk dalam bentuk ‘flat’ dimana pelanggan harus memasukkan sendiri produk seperti kad kedalam sampul yang telah disediakan. Cetakan produk akhir untuk Gift box juga adalah dalam bentuk ‘flat’ dan pelanggan hendaklah melipat sendiri mengikut lipatan sedia ada pada produk tersebut untuk memudahkan proses pemasangan gift box.

6. Pemulangan Dan Penukaran Produk Selepas Penerimaan

Jika pelanggan tidak berpuas hati dengan barangan yang dibeli, pelanggan boleh memaklumkan pihak client support dalam tempoh masa tiga (3) hari selepas penerimaan dan memulangkan semula barangan tersebut dalam masa tujuh (7) hari selepas penerimaan (barangan perlu dibungkus semula dalam pek asal seperti ketika penerimaan). Setiap produk yang dipulangkan atau diminta tukar perlu diserahkan sepenuhnya kepada Nikahsatu. Pihak Nikahsatu berhak untuk tidak menggantikan atau menukar produk yang gagal dipulangkan sepenuhnya. Tiada penukaran atau penggantian akan dilakukan dengan bukti bergambar. Kos penghantaran semula produk tidak akan ditanggung oleh Nikahsatu.

7. Barangan Kehabisan Stok

Walaupun kami sedaya upaya akan memastikan kecukupan simpanan stok produk sedia ada, masalah kehabisan stok mungkin akan berlaku. Jika ini berlaku, pelanggan akan diberitahu melalui client support .Jika pelanggan tidak ingin menunggu sehingga stok ada, pelanggan boleh membatalkan pesanan pelanggan dan pulangan nilai penuh akan dilakukan. Jika kami tidak menerima pembatalan pesanan pelanggan sebelum penghantaran barangan dilakukan, kami menganggap pelanggan bersetuju dengan penghantaran lewat. Jika kami tidak dapat menghantar barangan tersebut dalam masa 30 hari, pesanan pelanggan akan dibatal secara automatik dan pemulangan bayaran
akan dilakukan. Jika sebahagian barangan dari pesanan pelanggan telah dibatalkan, pemulangan bayaran akan dilakukan mengikut jenis barangan yang telah dibatalkan sahaja.

8. Penghantaran

Menjadi keutamaan kami untuk memastikan penghantaran produk kepada pelanggan dilakukan dengan baik. Semua penghantaran sekitar Semenanjung Malaysia akan dilakukan melalui syarikat kurier dilantik. Barangan telah siap dijangka akan diterima pelanggan sekitar 1-3 hari bekerja. Pelanggan akan dimaklumkan melalui SMS apabila produk telah keluar untuk penghantaran.

9. Pengiklanan Logo Jenama Aliveinvite

Semua harga jualan rasmi produk Nikahsatu ialah termasuk nilai pengiklanan jenama Nikahsatu di produk tersebut. Cetakan logo Nikahsatu di bahagian produk buatan Nikahsatu adalah standard pengiklanan jenama Nikahsatu. Pelanggan dibolehkan untuk tidak membenarkan Nikashatu mengiklankan logo di produk tempahan mereka dengan membuat bayaran tambahan 20% daripada nilai keseluruhan belian/tempahan pakej.

10. Hak Milik & Perubahan Rekaan

10.1 Semua rekaan di Aliveinvite.com atau Nikahsatu adalah hak milik pereka asal. Rekaan yang dimasukkan ke dalam laman web adalah tetap dan tidak boleh diubah elemen atau karakter rekaan tersebut.

10.2 Adalah menjadi tanggungjawab syarikat untuk menjaga royalti hak milik pereka asal dengan tidak mengeluarkan rekaan dalam bentuk apa pun tanpa kebenaran.

11. Tanggungjawab Sosial Syarikat

Semua harga pakej promosi yang diiklankan ialah berasaskan kepada ‘ CSR’ syarikat bagi membantu mengurangkan beban kos perbelanjaan perkahwinan umat manusia. Adalah sentiasa menjadi keutamaan Nikahsatu.com untuk memastikan semua harga yang dipasarkan memberi nilai terbaik di pasaran.

Rumah Abang Jamil

Tempahan, Terma Dan Syarat Nikahsatu.com bagi tempahan lokasi & pakej penuh di Lokasi Rumah Abang Jamil.

1. Tempahan & Harga

1.1 Semua tempahan di Nikahsatu.com akan mengikut harga semasa belian pelanggan. Pelanggan boleh melakukan tempahan awal walaupun tarikh majlis masih jauh untuk mendapatkan harga promosi dan terkini.

1.2 Perubahan pada tempahan akan menggunakan harga terkini dan tidak boleh menggunakan harga pada masa tempahan awal.

2. Struktur Bayaran Tempahan & Belian

2.1 Bayaran Booking

Booking ialah bayaran pertama dan kedua untuk anda ‘lock’ harga dan tarikh majlis di lokasi venue acara.

Bagi mengesahkan tempahan, bayaran booking sebanyak RM2,000 (non-refundable & non-transferable) untuk setiap tarikh majlis. Bayaran ini mestilah dijelaskan semasa pelangan ingin membuat tempahan. Bayaran ini juga adalah akan digunakan sebagai kos booking lokasi, memulakan proses perancangan majlis seperti konsultasi secara langsung atau tidak, sebut harga dan penginvoisan, kos penahanan inventori dan kos tempahan venue acara, katering, susunatur acara serta upah koordinasi dan pengurusan admin yang terlibat dalam mengurus serta menyelia majlis pelanggan.

2.2 Bayaran Ketiga

Pelanggan perlu melengkapkan bayaran ketiga iaitu 50% dari jumlah penuh pakej atau produk. Bayaran perlu dilengkapkan 3 bulan atau 90 hari dari tarikh majlis anda.

Jika tarikh majlis kurang 90 hari dari tarikh tempahan, pelanggan perlu melengkapkan terus bayaran 50% untuk tempahan.

2.3 Bayaran Penuh Akhir

Bayaran penuh perlu dilengkapkan 1 bulan atau 30 hari sebelum tarikh majlis.

Jika majlis anda kurang 30 hari dari tarikh tempahan, pelanggan perlu melengkapkan bayaran penuh untuk tempahan.

2.4 Discount / Rebate / Free Gift Item

Pelanggan harus memenuhi tempoh bayaran yang telah ditetapkan untuk mendapatkan “discount / rebate / Free Gift Item” semasa proses jualan. Pihak Nikahsatu berhak untuk membatalkan atau mengurangkan “discount / rebate / free gift item” tersebut jika pelanggan gagal mematuhi tempoh bayaran dan proses yang dijalankan.

3. Struktur Proses Tempahan

3.1 Tempahan di nikahsatu akan mengikut struktur proses seperti berikut :

a. Fasa 1 (Selepas Menerima Bayaran booking RM2000)
– Bayaran kepada venue acara akan dilakukan.
– Bayaran kepada vendor-vendor untuk “pre-booking”
– Pelanggan memilih design rekabentuk tema perkahwinan dan produk cetak.
– Penyusunan bekalan dan vendor serta koordinasi dengan pelanggan.
– Pelanggan boleh mula memilih vendor-vendor yang berkaitan dengan pakej di ambil.
– Pelanggan boleh memilih dan pre-booking busana

b. Fasa 2 (Selepas Menerima Bayaran Ketiga @ 50%)
– Proses rekabentuk untuk produk cetak dilakukan (proses adalah 4 minggu)
– Booking, perundingan dan perbincangan dengan vendor akan dijalankan.
– Bayaran akan disalurkan kepada vendor-vendor dipilih pelanggan.
– Servis koordinator akan menyiapkan ‘pre-itinerary’ pelanggan untuk melihat
penjadualan majlis berjalan dengan baik

c. Fasa 3 (Bayaran Penuh @ 100%)
– Pelanggan boleh membuat site visit, fitting busana dan order summary akan
dikeluarkan.
– Koordinasi lengkap akhir acara akan dijalankan untuk memastikan majlis anda berjalan
sempurna.
– Bayaran penuh akan mula disalurkan kepada vendor.

4. “Timeline & Order Summary”

4.1 Setiap pelanggan akan menerima link url “Timeline & Order Summary” daripada pihak servis koordinator nikahsatu sebagai garis panduan dan checklist majlis selepas bayaran booking berjaya dibuat. Proses perundingan dan pemilihan produk akan dimasukkan dalam timeline dan order summary.

4.2 Pelanggan boleh melihat setiap progress tempahan melalui timeline yang diberikan. Pelanggan harus mengikuti garis panduan proses tempahan supaya proses berjalan dengan lancar. Pelanggan juga wajib mengikut jadual waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

4.3 Order summary akhir akan dikeluarkan oleh servis koordinator dalam bentuk PDF 10 hari daripada tarikh majlis pelanggan dan order summary tersebut tidak boleh diubah. Setiap perubahan pada order summary majlis selepas order summary akhir dikeluarkan akan dikenakan cas tambahan sebanyak RM100. Cas tambahan ini tidak termasuk dalam cas tambahan dari pihak vendor jika berlaku perubahan ataupun ‘last-minute request’.

5. Perubahan Produk, Pakej Tempahan & Vendor

5.1 Pelanggan boleh melakukan perubahan produk atau pakej dengan menambah atau mengurangkan produk dalam masa selewatnya 30 hari sebelum majlis. Pihak kami tidak menjamin keboleh bekalan produk dan vendor jika perubahan dilakukan dalam tempoh kurang dari 30 hari dari majlis. Walaubagaimanapun, nikahsatu akan mencuba sebaiknya untuk memenuhi perubahan pelanggan jika perkara ini berlaku.

5.2 Perubahan akan mengguna struktur harga semasa dan bukan harga awal semasa tempahan mula dilakukan.

5.3 Perubahan hanya dibenarkan selewatnya 30 hari sebelum majlis.

6. Penangguhan Tarikh Majlis

6.1 Pelanggan boleh menangguhkan majlis atau menunda ke tarikh lain jika tarikh majlis terlibat dalam kondisi PKP atau PKPB. Tiada caj dikenakan untuk penangguhan atas kondisi PKP atau PKPB. Semua kos untuk kondisi ini akan ditanggung oleh nikahsatu.com. Pelanggan boleh memilih tarikh baru yang terbuka untuk melangsungkan majlis. Tetapi caj tambahan cetakan akan dikenakan jika pelanggan berhasrat mencetak semula produk cetakan.

6.2 Jika penangguhan atas sebab lain, peribadi dan bukan kerana tarikh majlis jatuh pada tarikh PKP atau PKPB, caj tambahan penangguhan akan dikenakan berdasarkan jadual berikut :

a. Lebih 45 Hari Sebelum Majlis – Tiada Caj

b. Kurang 45 Hari Sebelum Majlis – 5% Caj
(atas nilai penuh tempahan akhir atau RM800 berdasarkan yang mana lebih tinggi)

7. Pembatalan Tempahan

7.1 Pelanggan boleh membatalkan tempahan dan memilih untuk tidak menangguhkan majlis.

7.2 Pemulangan bayaran dan caj pembatalan akan dilaksanakan kepada pelanggan berdasarkan polisi pembatalan dan pemulangan nikahsatu yang dinyatakan di bawah.

8. Polisi Pembatalan & Pemulangan

8.1 Setiap pembatalan tempahan di nikahsatu akan mengikut jadual di bawah. 

a. Fasa Booking iaitu FASA 1 dengan Nilai RM2000
– Pemulangan TUNAI penuh 100% jika pembatalan dilakukan sebelum 7 hari selepas tempahan dibuat.
– Tiada pulangan bayaran jika pembatalan dilakukan selepas 7 hari dari tarikh tempahan di buat.

b. Fasa 2 dan seterusnya.
– CAS DAN TIADA PEMULANGAN TUNAI untuk Fasa Booking RM2000
– Penolakkan kos-kos produk siap seperti kad kahwin, giftbox, welcome board, proses alteration baju dan lain-lain.
– Baki akhir selepas ditolak caj-caj tersebut akan dipulangkan kepada pelanggan dalam secara TUNAI.

8.2 Pemulangan tunai bagi nilai melebihi RM1000 akan dilakukan secara ansuran bayaran bulanan terus ke akaun yang disahkan pelanggan. Satu kontrak pemulangan akan dikeluarkan kepada pelanggan untuk pengesahan pemulangan tunai ansuran.

8.3 Pelanggan perlu menyatakan sebab-sebab pembatalan kepada person incharge sebagai rekod pembatalan belian jualan nikahsatu.

9. Polisi Harga Nikahsatu

9.1 Semua harga pakej promosi yang diiklankan ialah berasaskan kepada visi jenama nikahsatu bagi memberikan akses produk premium pada harga mampu milik dan membantu mengurangkan beban kos perbelanjaan perkahwinan dalam masyarakat.

10. Polisi Katering & Makanan

10.1 Hanya katering khusus yang ditetapkan oleh nikahsatu sahaja boleh digunakan di semua lokasi di bawah pengurusan nikahsatu. Pelanggan tidak dibenarkan untuk membawa vendor atau makanan utama (main-dish) dari luar ke lokasi nikahsatu. Sila rujuk kepada staff nikahsatu untuk senarai vendor dan produk yang ditawarkan.

10.2 Adalah penting untuk nikahsatu memastikan kualiti dan keselamatan semua makanan yang berada di lokasi nikahsatu untuk mengelakkan berlaku sebarang isu berkaitan dengan kualiti dan keselamatan makanan.

10.3 Berikut adalah senarai makanan yang dibenarkan untuk dibawa oleh pelanggan :
a. Kuih-Muih
b. Air Siap Dibancuh
c. Pencuci Mulut
d. Candy dan Makanan Ringan

10.4 Katering disediakan oleh nikahsatu hanya menyediakan jumlah makanan mengikut nilai pax tempahan. Pelanggan dinasihatkan mengira jumlah kehadiran dengan betul dan melakukan tempahan mengikut jumlah tetamu untuk mengelakkan makanan tidak mencukupi.

10.5 Jumlah sebenar pax makanan (tetamu) akan dikira berdasarkan total akhir jumlah pinggan yang telah digunakan tetamu semasa majlis. Satu prosedur khusus akan dilaksanakan bersama pelanggan pada hari majlis untuk memastikan jumlah sebenar pax makanan dan kehadiran tetamu yang hadir.

10.6 Pelanggan perlu memaklumkan awal makanan tambahan yang ingin dibawa masuk 2 minggu sebelum acara berlangsung. Pengurusan majlis nikahsatu berhak untuk tidak membenarkan makanan yang tidak didaftarkan memasuki premis acara.

10.7 Setiap lokasi pelanggan hanya dibenarkan untuk membawa dua vendor sahaja dengan security deposit RM200. Vendor perlu membawa sendiri kelengkapan termasuk meja, pinggan, mangkuk dan sudu untuk kegunaan tetamu.

11. Polisi Bayaran “Security Deposit”

Bayaran “Security Deposit” untuk beberapa produk seperti busana pengantin, ruang acara, vendor catering dan sebagainya adalah tertakluk kepada jumlah yang telah ditetapkan. Bayaran tersebut hendaklah dibuat pada masa yang telah ditetapkan dan akan dikembalikan semula kepada pelanggan apabila proses pemulangan dan “checking” dilakukan. Proses bayaran balik “security deposit” adalah 7 hari bekerja.

12. Pengurusan Pelanggan dan Acara

12.1 Semua acara yang diuruskan oleh nikahsatu akan mengikuti format dan SOP pengurusan majlis nikahsatu.

12.2 Order summary akan diterbitkan 10 hari sebelum majlis yang menjadi info akhir dan rujukan untuk pihak pengurusan acara nikahsatu melaksanakan majlis anda. Pihak Selepas order summary ini diterbitkan pelanggan tidak boleh lagi merubah info order summary tersebut. Jika pelanggan berhasrat juga merubah info, caj koordinasi semula sebanyak RM100 akan dikenakan.

12.3 Pelanggan yang menjalankan majlis di ruang acara atau venue yang berasaskan rumah atau villa dikawasan perumahan tidak dibenarkan membawa atau memanggil sebarang entertainment luar seperti ahli muzik, karaoke, zapin, kompang dan sebagainya. Pihak pengurusan berhak untuk menolak sekiranya pelanggan membawa tanpa pengetahuan pihak nikahsatu.

12.4 Seorang staff khusus akan membantu pelanggan menguruskan majlis dan menyediakan semua perkara berkaitan persediaaan majlis pelanggan. Satu perjumpaan akhir akan dilangsungkan untuk koordinasi akhir acara pelanggan berdasarkan order summary akhir yang telah dibuat. Koordinasi akhir ini juga adalah sebagai pre-rehearsal pelanggan diruang acara sebelum majlis dilangsungkan.

13. Polisi Foto, Video & Live Streaming.

13.1 Fotografi dan videografi akan disempurnakan oleh panel fotografi khusus nikahsatu.com. Pelanggan dibenarkan membawa jurufoto sendiri tetapi tidak boleh mengganggu susunatur acara dan standard ketetapan proses fotografi majlis nikahsatu.

13.2 Tempoh masa dan komitmen produk foto dan video adalah seperti berikut :

a. 100x foto disunting (edited) dalam masa 14 hari selepas majlis dan dimuatnaik ke platform album digital online.
b. Album dalam masa maksima 3 bulan selepas majlis.
c. Softcopy di dalam USB Drive. Semua softcopy adalah TIDAK EDIT kecuali 100x imej yang siap edit.

13.3 Panel jurufoto nikahsatu akan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memudahkan proses aturan foto.

13.4 Jurufoto dan krew terlibat akan berada di lokasi bersedia 30 minit sebelum acara mengikut persetujuan dan perbincangan antara pelanggan dengan jurufoto.

13.5 Sesi outdoor (jika ada dalam pakej) hanya dilangsungkan pada hari sama. Ia boleh dilangsungkan sebelum atau selepas majlis. Jika berlaku masalah cuaca atau keadaan tidak mengizinkan ia akan ditukar kepada sesi indoor portraiture.

13.6 Imej foto akan disimpan dalam rekod nikahsatu selama maksima 6 bulan sahaja. Nikahsatu tidak menjamin kewujudan imej anda selepas 6 bulan.

13.7 Pihak nikahsatu akan menggunakan foto dan visual pengantin / pelanggan untuk posting di media sosial. Jika pelanggan berhasrat untuk tidak membenarkan ini, pelanggan perlu memaklumkan kepada nikahsatu.

14. Polisi Busana Songket Premium

14.1 Busana Songket Nikahsatu merupakan busana songket premium khas yang diperbuat daripada kain songket keluaran Teh Songket. Busana Songket anggun dengan detailing dan finishing yang kemas dan eksklusif direka khas untuk kedua-dua pasangan pengantin Nikahsatu. Busana Songket Premium ini lengkap dengan ‘accessories’ dan terhad kepada pelanggan yang menempah pakej lengkap nikahsatu

14.2 Pelanggan hendaklah melengkapkan bayaran booking (bayaran pertama & kedua) untuk memilih dan pre-booking busana. Tiada proses ‘fitting’ atau ukuran yang diambil untuk fasa ini. Sesi ‘fitting’ akan dilakukan selepas pelanggan membuat bayaran penuh dan servis koordinator akan set temujanji dengan pelanggan bersama ‘tailor’ khas nikahsatu.

14.3 Pemilihan busana adalah mengikut lokasi dan ‘availability date’ serta saiz maksima busana tersebut. Pelanggan boleh menolak untuk tidak mengambil busana sekiranya busana yang dipilih tidak ‘available’ pada tarikh majlis tersebut dan pengurangan harga mengikut harga yang telah ditetapkan oleh pihak nikahsatu.

14.4 Pelanggan diwajibkan memulangkan semula set lengkap busana beserta accessories pada hari yang sama selepas tamat acara ataupun selewatnya pada hari berikutnya (esok). Satu proses quality check akan dilakukan bagi memastikan busana dalam keadaan baik dan juga accessories lengkap tanpa sebarang kerosakkan.

14.5 ‘Security Deposit’ akan dikenakan untuk Busana Songket Premium Nikahsatu kepada pelanggan dengan kadar yang telah ditetapkan iaitu RM300 dan akan dikembalikan semula mengikut polisi bayaran ‘Security Deposit’. Sekiranya terdapat busana atau accessories yang rosak, pelanggan akan dikenakan cas dan akan ditolak daripada jumlah ‘security deposit’ tersebut.

15. Pengurusan Acara Pernikahan

15.1 Semua pernikahan yang dilangsungkan ni venue acara nikahsatu hendaklah mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Pelanggan harus menyusun atur dengan sebaiknya waktu pernikahan bersama jurunikah bagi memastikan jadual dan masa perjalanan majlis tersusun dan mengikut ketetapan masa yang telah dirancang.

15.2 PA system disediakan diruang acara dan pelangggan tidak dibenarkan untuk dibawa masuk dari luar dan hanya menggunakan PA sistem yang tersedia di lokasi acara sahaja.

16. Polisi Pelamin dan Dekorasi

16.1 Pelamin dan dekorasi di Rumah Abang Jamil adalah pelamin sedia ada. Pertukaran pelamin dan dekorasi akan dilakukan apabila lokasi pelamin tersebut sudah melangsungkan majlis perkahwinan pelanggan sebanyak 60 kali. Perubahan design dan dekorasi adalah berdasarkan templete idea dan tema oleh Nikahsatu.

16.2 Pelanggan tidak dibenarkan untuk membawa pelamin atau dekorasi sendiri untuk menambah atau membuat pertukaran pada templete pelamin sedia ada.

17. Produk Cetak

17.1 Produk cetak seperti kad kahwin, gift box dan sebagainya yang terdapat didalam
pakej lengkap nikahsatu akan melalui beberapa fasa rekabentuk. Kerja rekabentuk dan proses cetakan hanya akan dilakukan selepas pelanggan melengkapkan maklumat yang diperlukan.

17.2 Semua proses produk cetak adalah berdasarkan polisi tempahan, terma dan syarat product cetak.

18. Tracker Kapasiti Slot Tetamu & Kawalan Keselamatan.

18.1 Semua acara di lokasi nikahsatu akan dikawal menggunakan solusi digital slot tracker yang akan menghadkan kapasiti tetamu mengikut kondisi semasa yang ditetapkan pihak berkuasa. Pelanggan akan dimaklumkan tentang had kapasiti semasa sebelum acara berlangsung.

18.2 Pihak pengurusan acara nikahsatu.com berhak merubah kapasiti semasa berdasarkan keperluan dan syarat semasa pihak berkuasa dan untuk memastikan keselamatan dipraktikan pada tahap optimum. Nilai kapasiti semasa di hari anda membuat tempahan mungkin berbeza dengan kapasiti semasa Ketika hari majlis dilangsungkan.

18.3 Pihak pengurusan acara nikahsatu berhak untuk tidak membenarkan tetamu masuk jika kapasiti telah mencapai kapasiti maksima. Pengurusan acara akan mengawalselia semua tetamu supaya acara dapat dijalankan dengan sempurna.

18.4 Pelanggan digalakkan menggunakan sistem RSVP yang telah disediakan nikahsatu dan menyusun kehadiran tetamu mengikut slot bagi memastikan kelancaran acara dan kawalan kehadiran yang lebih tersusun dan menggembirakan.

19. Perubahan Polisi, Terma & Syarat.

Nikahsatu akan sentiasa mengemaskini polisi, terma dan syarat bagi memastikan kelancaran acara dan kualiti majlis yang dijalankan dapat memberikan nilai kegembiraan kepada pelanggan. Sebarang perubahan polisi, terma dan syarat akan dimaklumkan kepada pelanggan. Semua pelanggan akan tertakluk kepada polisi, terma dan syarat yang terkini.

Venue Nikahsatu

Tempahan, Terma Dan Syarat Nikahsatu.com bagi tempahan lokasi & pakej penuh di Venue Nikahsatu

1. Tempahan & Harga

1.1 Semua tempahan di Nikahsatu.com akan mengikut harga semasa belian pelanggan. Pelanggan boleh melakukan tempahan awal walaupun tarikh majlis masih jauh untuk mendapatkan harga promosi dan terkini.

1.2 Perubahan pada tempahan akan menggunakan harga terkini dan tidak boleh menggunakan harga pada masa tempahan awal.

2. Struktur Bayaran Tempahan & Belian

2.1 Bayaran Booking

Booking ialah bayaran pertama dan kedua untuk anda ‘lock’ harga dan tarikh majlis di lokasi venue acara.

Bagi mengesahkan tempahan, jumlah bayaran booking sebanyak RM5,000 (non-refundable & non-transferable) untuk setiap tarikh majlis. Bayaran ini mestilah dijelaskan semasa pelangan ingin membuat tempahan. Bayaran ini juga adalah untuk memulakan proses perancangan majlis seperti konsultasi secara langsung atau tidak, sebut harga dan penginvoisan, kos penahanan inventori dan kos tempahan venue acara, katering, susunatur acara serta upah koordinasi dan pengurusan admin yang terlibat dalam mengurus serta menyelia majlis pelanggan.

Bayaran terus kepada pihak venue akan dilakukan sebaik sahaja bayaran booking diterima daripada pelanggan. Fasa booking akan mengikut harga semasa lokasi majlis pilihan anda yang telah dikeluarkan semasa proses sebut harga.

2.2 Bayaran Ketiga

Pelanggan perlu melengkapkan bayaran ketiga iaitu 50% dari jumlah penuh pakej atau produk. Bayaran perlu dilengkapkan 3 bulan atau 90 hari dari tarikh majlis anda.

Jika tarikh majlis kurang 90 hari dari tarikh tempahan, pelanggan perlu melengkapkan terus bayaran 50% untuk tempahan.

2.3 Bayaran Penuh Akhir

Bayaran penuh perlu dilengkapkan 1 bulan atau 30 hari sebelum tarikh majlis.

Jika majlis anda kurang 30 hari dari tarikh tempahan, pelanggan perlu melengkapkan bayaran penuh untuk tempahan.

2.4 Discount / Rebate / Free Gift Item

Pelanggan harus memenuhi tempoh bayaran yang telah ditetapkan untuk mendapatkan “discount / rebate / Free Gift Item” semasa proses jualan. Pihak Nikahsatu berhak untuk membatalkan atau mengurangkan “discount / rebate / free gift item” tersebut jika pelanggan gagal mematuhi tempoh bayaran dan proses yang dijalankan.

3. Struktur Proses Tempahan

3.1 Tempahan di nikahsatu akan mengikut struktur proses seperti berikut :

 a. Fasa 1 (Selepas Menerima Bayaran booking RM5000)
– Bayaran kepada venue acara akan dilakukan.
– Bayaran kepada vendor-vendor untuk “pre-booking”
– Pelanggan memilih design rekabentuk tema perkahwinan dan produk cetak.
– Penyusunan bekalan dan vendor serta koordinasi dengan pelanggan.
– Pelanggan boleh mula memilih vendor-vendor yang berkaitan dengan pakej di ambil.
– Pelanggan boleh memilih dan pre-booking busana

 b. Fasa 2 (Selepas Menerima Bayaran Ketiga @ 50%)
– Proses rekabentuk untuk produk cetak dilakukan (proses adalah 4 minggu)
– Booking, perundingan dan perbincangan dengan vendor akan dijalankan.
– Bayaran akan disalurkan kepada vendor-vendor dipilih pelanggan.
– Servis koordinator akan menyiapkan ‘pre-itinerary’ pelanggan untuk melihat penjadualan majlis berjalan dengan baik.

 c. Fasa 3 (Bayaran Penuh @ 100%)
– Pelanggan boleh membuat site visit, food testing, fitting busana dan layout untuk floor plan akan dikeluarkan.
– Menu untuk food testing adalah berdasarkan pemilihan menu dari vendor catering sahaja.
– Koordinasi lengkap akhir acara akan dijalankan untuk memastikan majlis anda berjalan sempurna.

4. Itinerary majlis

4.1 Setiap pelanggan akan menerima link url “Timeline & Order Summary” daripada pihak servis koordinator nikahsatu sebagai garis panduan dan checklist majlis selepas bayaran booking berjaya dibuat. Proses perundingan dan pemilihan produk akan dimasukkan dalam timeline dan order summary.

4.2 Pelanggan boleh melihat setiap progress tempahan melalui timeline yang diberikan. Pelanggan harus mengikuti garis panduan proses tempahan supaya proses berjalan dengan lancar. Pelanggan juga wajib mengikut jadual waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

4.3 Order summary akhir akan dikeluarkan oleh servis koordinator dalam bentuk PDF 3 minggu daripada tarikh majlis pelanggan dan order summary tersebut tidak boleh diubah. Setiap perubahan pada order summary majlis selepas order summary akhir dikeluarkan akan dikenakan cas tambahan sebanyak RM100. Cas tambahan ini tidak termasuk dalam cas tambahan dari pihak vendor jika berlaku perubahan ataupun ‘last-minute request’.

 5. Perubahan Produk, Pakej Tempahan & Vendor

5.1 Pelanggan boleh melakukan perubahan produk atau pakej dengan menambah atau mengurangkan produk dalam masa selewatnya 30 hari sebelum majlis. Pihak kami tidak menjamin keboleh bekalan produk dan vendor jika perubahan dilakukan dalam tempoh kurang dari 30 hari dari majlis. Walaubagaimanapun, nikahsatu akan mencuba sebaiknya untuk memenuhi perubahan pelanggan jika perkara ini berlaku.

5.2 Perubahan akan mengguna struktur harga semasa dan bukan harga awal semasa tempahan mula dilakukan.

5.3 Perubahan hanya dibenarkan selewatnya 30 hari sebelum majlis atau sebelum itinerary akhir dikeluarkan.

6. Penangguhan Tarikh Majlis

6.1 Pelanggan boleh menangguhkan majlis atau menunda ke tarikh lain jika tarikh majlis terdapat PENGUMUMAN DARI KERAJAAN TIDAK MEMBENARKAN MENJALANKAN APA-APA MAJLIS KERAMAIAN DI KAWASAN TERSEBUT. Tiada caj dikenakan untuk penangguhan atas kondisi ini.

6.2 Jika penangguhan atas sebab lain, peribadi dan bukan kerana tarikh majlis jatuh pada tarikh pengumuman pihak kerajaan, caj tambahan penangguhan akan dikenakan berdasarkan jadual berikut :

 a. Lebih 45 Hari Sebelum Majlis – Tiada Caj

 b. Kurang 45 Hari Sebelum Majlis – 5% Caj
(atas nilai penuh tempahan akhir atau RM800 berdasarkan yang mana lebih
tinggi)

7. Pembatalan Tempahan

7.1 Pelanggan boleh membuat penukaran lokasi lain dibawah senarai lokasi nikahsatu dengan syarat kontrak ini akan terbatal dan bayaran booking untuk venue lama akan hangus dan pelanggan perlu membuat bayaran baru untuk mengunci tarikh lokasi baru.

7.2 Pelanggan boleh membatalkan tempahan dan memilih untuk tidak menangguhkan majlis berdasarkan polisi pembatalan dan pemulangan nikahsatu yang dinyatakan di bawah dengan mengambil kira kos-kos lain yang telah dibayar kepada pihak vendor.

8. Polisi Pembatalan & Pemulangan

8.1 Setiap pembatalan tempahan di nikahsatu akan mengikut jadual di bawah.

 a. Fasa Booking iaitu FASA 1 RM5000

– TIADA PEMULANGAN TUNAI yang akan dibuat oleh pihak nikahsatu.

 b. FASA 2 dan seterusnya.

– CAS DAN TIADA PEMULANGAN TUNAI untuk Fasa Booking RM5000
– Penolakkan kos-kos produk siap seperti kad kahwin, giftbox, welcome board, proses alteration baju dan lain-lain.
– Baki akhir selepas ditolak caj-caj tersebut akan dipulangkan kepada pelanggan dalam secara TUNAI.

 c. TIADA PEMULANGAN TUNAI KESELURUHAN jika venue majlis pelanggan adalah AIREKA SPACE

8.2 Pemulangan tunai bagi nilai melebihi RM1000 akan dilakukan secara ansuran bayaran bulanan terus ke akaun yang disahkan pelanggan. Satu kontrak pemulangan akan dikeluarkan kepada pelanggan untuk pengesahan pemulangan tunai ansuran.

8.3 Pelanggan perlu menyatakan sebab-sebab pembatalan kepada person incharge sebagai rekod pembatalan belian jualan nikahsatu.

9. Polisi Harga Nikahsatu

Semua harga pakej promosi yang diiklankan ialah berasaskan kepada visi jenama nikahsatu bagi memberikan akses produk premium pada harga mampu milik dan membantu mengurangkan beban kos perbelanjaan perkahwinan dalam masyarakat.

10. Polisi Katering & Makanan

10.1 Hanya katering khusus yang ditetapkan oleh nikahsatu sahaja boleh digunakan di semua lokasi di bawah pengurusan nikahsatu. Pelanggan tidak dibenarkan untuk membawa vendor atau makanan utama (main-dish) dari luar ke lokasi nikahsatu. Sila rujuk kepada staff nikahsatu untuk senarai vendor dan produk yang ditawarkan.

10.2 Adalah penting untuk nikahsatu memastikan kualiti dan keselamatan semua makanan yang berada di lokasi nikahsatu untuk mengelakkan berlaku sebarang isu berkaitan dengan kualiti dan keselamatan makanan.

10.3 Berikut adalah senarai makanan yang dibenarkan untuk dibawa oleh pelanggan :

a. Kuih-Muih
b. Air Siap Dibancuh
c. Pencuci Mulut
d. Candy dan Makanan Ringan

10.4 Catering disediakan oleh nikahsatu hanya menyediakan jumlah makanan mengikut nilai pax tempahan. Pelanggan dinasihatkan mengira jumlah kehadiran dengan betul dan melakukan tempahan mengikut jumlah tetamu untuk mengelakkan makanan tidak mencukupi.

10.5 Jumlah sebenar pax makanan (tetamu) akan dikira berdasarkan total akhir jumlah pinggan yang telah digunakan tetamu semasa majlis. Satu prosedur khusus akan dilaksanakan bersama pelanggan pada hari majlis untuk memastikan jumlah sebenar pax makanan dan kehadiran tetamu yang hadir.

10.6 Pelanggan perlu memaklumkan awal makanan tambahan yang ingin dibawa masuk selewat-lewatnya 3 minggu sebelum acara berlangsung atau sebelum itinerary akhir dikeluarkan. Pengurusan majlis nikahsatu berhak untuk tidak membenarkan makanan yang tidak didaftarkan memasuki premis acara.

10.7 Pihak nikahsatu akan membuat penjadualan food testing catering, bagi membenarkan pihak pelanggan merasai masakkan dari vendor nikahsatu.

Food testing akan di buat 1 kali sahaja pada setiap 3 bulan , iaitu pada hari Ahad. Pelanggan dibenarkan membuat food testing selepas 50% pembayaran. Setiap pelanggan akan diberikan percubaan sekali sahaja.

Bagi pelanggan yang terlepas untuk jadual food testing, pelanggan boleh membuat semakan dengan servis untuk tarikh food testing seterusnya. Sekiranya jadual tersebut melebihi tarikh majlis anda, tiada fooss testing yang akan diberikan.

Pelanggan boleh menghantar wakil pada hari food testing yang telah dijadualkan. Maksimum pax untuk food testing adalah 4 orang.

10.8 Bagi pelanggan yang ingin menambah “Live Cooking” dengan maksima limit kepada 3 vendor sahaja pada setiap venue/majlis dengan cas tambahan security deposit cleaning fee RM200. Cas tambahan akan dikenakan bagi setiap vendor live cooking RM100 jika melebihi limit maksima yang telah ditetapkan.

11. Polisi Bayaran “Security Deposit”

Bayaran “Security Deposit” untuk beberapa produk seperti busana pengantin, ruang acara, vendor catering dan sebagainya adalah tertakluk kepada jumlah yang telah ditetapkan. Bayaran tersebut hendaklah dibuat pada masa yang telah ditetapkan dan akan dikembalikan semula kepada pelanggan apabila proses pemulangan dan “checking” dilakukan. Proses bayaran balik “security deposit” adalah 7 hari bekerja.

12. Polisi Pengurusan Majlis

12.1 Semua acara majlis hendaklah mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dan juga pihak premis acara.

12.2 Pelanggaran SOP semasa acara majlis berlangsung adalah tanggungjawab daripada pihak pelanggan. Pihak nikahsatu, premis acara dan vendor-vendor tidak akan bertanggungjawab ke atas pelanggaran SOP tersebut.

12.3 Pelanggan yang menjalankan majlis di ruang acara atau venue yang berasaskan rumah atau villa dikawasan perumahan tidak dibenarkan membawa atau memanggil sebarang entertainment luar seperti ahli muzik, karaoke, zapin, kompang dan sebagainya. Pihak pengurusan berhak untuk menolak sekiranya pelanggan membawa tanpa pengetahuan pihak nikahsatu.

12.4 Seorang staff khusus akan membantu pelanggan menguruskan majlis dan menyediakan semua perkara berkaitan persediaaan majlis pelanggan. Satu perjumpaan akhir akan dilangsungkan untuk koordinasi akhir acara pelanggan berdasarkan order summary akhir yang telah dibuat. Koordinasi akhir ini juga adalah sebagai pre-rehearsal pelanggan diruang acara sebelum majlis dilangsungkan.

13. Polisi Foto dan Video

13.1 Fotografi dan videografi akan disempurnakan oleh panel fotografi khusus nikahsatu.com. Pelanggan dibenarkan membawa jurufoto sendiri tetapi tidak boleh mengganggu susun atur acara dan standard ketetapan proses fotografi majlis nikahsatu.

13.2 Tempoh masa dan komitmen produk foto dan video adalah seperti berikut :

 a. 100x foto disunting (edited) dalam masa 14 hari selepas majlis
dan dimuat naik ke platform album digital online.
 b. Album & Frame dalam masa maksima 3 bulan selepas majlis.
 c. Softcopy di dalam USB Drive. Semua softcopy adalah TIDAK EDIT kecuali 100x imej yang siap edit.

13.3 Panel jurufoto nikahsatu akan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memudahkan proses aturan foto dan video.

13.4 Jurufoto dan krew terlibat akan berada di lokasi bersedia 30 minit sebelum acara.

13.5 Sesi outdoor (jika ada dalam pakej) hanya dilangsungkan pada hari sama. Ia boleh dilangsungkan sebelum atau selepas majlis. Jika berlaku masalah cuaca atau keadaan tidak mengizinkan ia akan ditukar kepada sesi indoor portraiture.

13.6 Imej foto akan disimpan dalam rekod nikahsatu selama maksima 6 bulan sahaja. Nikahsatu tidak menjamin kewujudan imej anda selepas 6 bulan.

13.7 Pihak nikahsatu akan menggunakan foto dan visual pengantin / pelanggan untuk posting di media sosial. Jika pelanggan berhasrat untuk tidak membenarkan ini, pelanggan perlu memaklumkan kepada nikahsatu.

14. Polisi Busana Songket Premium

14.1 Busana Songket Nikahsatu merupakan busana songket premium khas yang diperbuat daripada kain songket keluaran Teh Songket. Busana Songket anggun dengan detailing dan finishing yang kemas dan eksklusif direka khas untuk kedua-dua pasangan pengantin Nikahsatu. Busana Songket Premium ini lengkap dengan ‘accessories’ dan terhad kepada pelanggan yang menempah pakej lengkap nikahsatu

14.2 Pelanggan hendaklah melengkapkan bayaran booking (bayaran pertama & kedua) untuk memilih dan pre-booking busana. Tiada proses ‘fitting’ atau ukuran yang diambil untuk fasa ini. Sesi ‘fitting’ akan dilakukan selepas pelanggan membuat bayaran penuh dan servis koordinator akan set temujanji dengan pelanggan bersama ‘tailor’ khas nikahsatu.

14.3 Pemilihan busana adalah mengikut lokasi dan ‘availability date’ serta saiz maksima busana tersebut. Pelanggan boleh menolak untuk tidak mengambil busana sekiranya busana yang dipilih tidak ‘available’ pada tarikh majlis tersebut dan pengurangan harga mengikut harga yang telah ditetapkan oleh pihak nikahsatu.

14.4 Pelanggan diwajibkan memulangkan semula set lengkap busana beserta accessories pada hari yang sama selepas tamat acara ataupun selewatnya pada hari berikutnya (esok). Satu proses quality check akan dilakukan bagi memastikan busana dalam keadaan baik dan juga accessories lengkap tanpa sebarang kerosakkan.

14.5 ‘Security Deposit’ akan dikenakan untuk Busana Songket Premium Nikahsatu kepada pelanggan dengan kadar yang telah ditetapkan iaitu RM300 dan akan dikembalikan semula mengikut polisi bayaran ‘Security Deposit’. Sekiranya terdapat busana atau accessories yang rosak, pelanggan akan dikenakan cas dan akan ditolak daripada jumlah ‘security deposit’ tersebut.

15. Polisi Pelamin dan Dekorasi

15.1 Pelamin dan dekorasi akan disempurnakan oleh panel pelamin khusus nikahsatu.com. Terdapat lebih 30 template design pelamin dan dekorasi untuk pelanggan membuat pilihan. Template design pelamin adalah tetap mengikut saiz lokasi dan tidak boleh diubah kecuali kerusi sahaja pelanggan boleh menukar dari koleksi sedia ada. Bagaimanapun pelanggan masih boleh meminta untuk membuat penambahan bunga dan dekorasi daripada template design sedia ada mengikut stok barang dan setiap penambahan akan dikenakan cas mengikut jumlah yang telah ditetapkan.

15.2 Pelanggan juga boleh mengubah saiz pelamin, penambahan tirai atau dekorasi mengikut kesesuaian premis acara dan penambahan cas akan mengikut keperluan dan citarasa pelanggan untuk dekorasi pelamin.

15.3 Pelanggan boleh mengubah sedikit warna bunga mengikut tema majlis daripada template asal dan boleh menambah accessories seperti walkway, dekorasi tangga, dekorasi meja pengantin atau dekorasi upacara nikah dengan penambahan kadar cas yang bersesuaian yang telah ditetapkan.

16. Pengurusan Acara Pernikahan

16.1 Semua pernikahan yang dilangsungkan ni venue acara nikahsatu hendaklah mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Pelanggan harus menyusun atur dengan sebaiknya waktu pernikahan bersama jurunikah bagi memastikan jadual dan masa perjalanan majlis tersusun dan mengikut ketetapan masa yang telah dirancang.

16.2 PA system disediakan diruang acara dan pelangggan tidak dibenarkan untuk dibawa masuk dari luar dan hanya menggunakan PA sistem yang tersedia di lokasi acara sahaja.

17. Produk Cetak

17.1 Produk cetak seperti kad kahwin, gift box dan sebagainya yang terdapat didalam pakej lengkap nikahsatu akan melalui beberapa fasa rekabentuk. Kerja rekabentuk dan proses cetakan hanya akan dilakukan selepas pelanggan melengkapkan maklumat yang diperlukan.

17.2 Semua proses produk cetak adalah berdasarkan polisi tempahan, terma dan syarat product cetak.

18. Perubahan Polisi, Terma & Syarat.

Nikahsatu akan sentiasa mengemaskini polisi, terma dan syarat bagi memastikan kelancaran acara dan kualiti majlis yang dijalankan dapat memberikan nilai kegembiraan kepada pelanggan. Sebarang perubahan polisi, terma dan syarat akan dimaklumkan kepada pelanggan. Semua pelanggan akan tertakluk kepada polisi, terma dan syarat yang terkini.

Produk Cetak

Tempahan, Terma Dan Syarat Nikahsatu.com bagi tempahan produk cetak

1. Tempahan & Tempoh Masa Melengkapkan Tempahan

1.1 Semua belian pakej lengkap Nikahsatu akan menerima produk cetak seperti kad kahwin dan gift box. Produk cetak ini akan mengikut beberapa fasa dari segi rekabentuk, cetakan, penghantaran dan sebagainya. Tempoh masa untuk melengkapkan produk cetak adalah 30 hari dan pelanggan wajib mengikut proses yang telah ditetapkan supaya produk cetak dapat dikeluarkan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Kerja rekabentuk dan proses cetakan hanya akan dilakukan selepas pelanggan melengkapkan maklumat yang diperlukan.

Proses Draf Pertama

Minima tiga (3) hari, maksima 10 hari selepas pelanggan melengkapkan maklumat di sistem AliveHQ.

Proses Cetakan

Minima 10, Maksima 20 hari selepas pelanggan memberikan pengesahan cetakan. (Tempoh masa tidak termasuk proses penghantaran)

Semua kiraan hari di atas tidak termasuk Sabtu, Ahad & Cuti Umum. Julat masa tempoh proses adalah bergantung kepada beban semasa ‘ drafter ’ dan juga ‘ que’ cetakan dan juga jenis produk. Nikahsatu akan melengkapkan proses sehingga hari maksima yang disenaraikan dan tidak akan melebihi hari maksima proses. Pelanggan boleh memohon untuk menjalankan tempahan dengan proses URGENT dengan tambahan kos 20% daripada harga belian. Tempoh masa penyiapan produk urgent ialah seperti dinyatakan dalam tajuk PROSEDUR “ RUSH ORDER “

Proses Penghantaran

Minima 3 hari selepas pelanggan menerima pesanan ringkas SMS daripada sistem AliveHQ. Proses penghantaran adalah berdasarkan syarikat courier servis berdaftar.

2. Produk Digital Alive Invite (Kad Digital)

Produk digital AliveInvite tertakluk kepada terma asas berikut :

2.1 Ia perlu disiapkan sendiri oleh pelanggan melalui dashboard , sebarang masalah boleh dirujuk kepada helpdesk support AliveInvite.

2.2 Produk ini tertakluk kepada pautan teknologi Google Map dan Waze. Ia tertakluk kepada terma dan syarat juga ‘ updates ’ semasa daripada pemilik teknologi tersebut. Jika masalah yang pelanggan hadapi terkait dengan isu pemilik teknologi pautan, ia adalah diluar bidang penyelesaian Aliveinvite.com dan mungkin tidak dapat diselesaikan dalam masa terdekat.

2.3 Jika lokasi pelanggan tidak boleh diakses dengan Waze atau Google Map, pelanggan dinasihatkan untuk tidak menggunakan produk ini atau boleh menggunakan produk ini tanpa fungsi peta ke lokasi.

2.4 Produk ini akan aktif selama 1 tahun dari tarikh ia mula digunakan. Aliveinvite.com berhak menyahaktifkan produk digital pelanggan selepas tempoh 1 tahun tanpa pemakluman notis kepada pelanggan.

2.5 Produk ini akan terus melalui proses ‘ updates ’ yang sentiasa berjalan untuk memastikan ia memenuhi keperluan teknologi pautan terkini dan memberikan pengalaman visual lebih baik kepada pengguna. Semua produk yang telah dibeli sebelum ‘ updates ’ berlangsung akan turut menerima ‘ updates ’ secara automatik.

2.6 Pelanggan dinasihatkan melihat ‘live preview ’, mencuba sample dan memahami fungsi produk digital ini sebelum membeli. Tiada pemulangan akan diberikan jika pelanggan tidak menerima penggunaan produk ini selepas belian.

2.7 Premium features ‘Money Gift’ adalah salam kaut digital yang membolehkan saudara mara dan sahabat handai memberi hadiah jika mereka tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan. Pelanggan boleh aktifkan salam kaut digital bernilai RM90 di-dashboard editing kad digital.

3. Polisi Pengesahan Tempahan Dan Cetakan

3.1 Setiap tempahan, Nikahsatu akan melakukan proses rekabentuk dan mendapatkan pengesahan pelanggan. Kerja cetakan hanya akan dibuat selepas menerima pengesahan terakhir daripada pelanggan. Proses rekabentuk dan pengesahan akan dilakukan menggunakan sistem AliveHQ sahaja. Pelanggan akan dibantu oleh Client Support khas untuk memudahkan proses ini. Pengesahan melalui medium lain seperti email atau whatsapp tidak akan diterima. Pelanggan akan menerima SMS l ink untuk pengesahan rekabentuk dan proses cetakan.

3.2 Nikahsatu tidak akan bertanggung jawab untuk atas sebarang kesilapan ejaan atau lain-lain selepas pengesahan untuk cetakan dibuat. Akan berlaku situasi maklumat yang dibekalkan tidak diletakkan dengan betul oleh ‘ drafter ’ dalam produk cetakan akhir, pihak kami akan menjalankan proses menggunakan prosedur ini dan pelanggan bertanggungjawab untuk melakukan pengesahan terakhir untuk memastikan semua maklumat yang diletakkan adalah betul. Client Support kami akan sentiasa memaklumkan pelanggan untuk melakukan pengesahan dan membaca semua maklumat dengan penuh sebelum memberi pengesahan untuk mengelakkan kesilapan berlaku pada produk cetakan pelanggan.

4. Kualiti Cetakan Dan Warna

Nikahsatu menggunakan pencetak digital dan offset untuk menghasilkan semua produk keluaran Nikahsatu. Ketidakselarasan warna akan berlaku dalam setiap cetakan. Julat ketidakselarasan warna dalam cetakan produk akhir Nikahsatu ialah 5%-10% daripada warna di sample cetakan. Warna melalui monitor atau skrin komputer adalah berlainan dengan warna sebenar cetakan kerana format warna yang berbeza. Warna di skrin tidak boleh dijadikan ukuran perbandingan dalam menentukan perbezaan julat warna. Kualiti potongan akhir juga akan mempunyai julat ralat ‘ standard ‘ cetakan iaitu +/-5mm.

5. Kuantiti Dan Cetakan Produk Akhir

5.1 Pelanggan boleh membuat penambahan kuantiti produk sebelum mengesahkan proses cetakan. Caj tambahan akan dikenakan mengikut produk dan kuantiti. Cetakan produk akhir akan diajalankan sebaik sahaja pelanggan mengesahkan cetakan melalui sistem AliveHQ.

5.2 Setiap produk adalah untuk satu jenis design dan setiap kuantiti kad bercetak akan berkongsi info dan maklumat yang sama. Cetakan dua maklumat berbeza dalam satu tempahan adalah tidak dibenarkan.

5.3 Pelanggan akan menerima produk dalam bentuk ‘flat’ dimana pelanggan harus memasukkan sendiri produk seperti kad kedalam sampul yang telah disediakan. Cetakan produk akhir untuk Gift box juga adalah dalam bentuk ‘flat’ dan pelanggan hendaklah melipat sendiri mengikut lipatan sedia ada pada produk tersebut untuk memudahkan proses pemasangan gift box.

6. Pemulangan Dan Penukaran Produk Selepas Penerimaan

Jika pelanggan tidak berpuas hati dengan barangan yang dibeli, pelanggan boleh memaklumkan pihak client support dalam tempoh masa tiga (3) hari selepas penerimaan dan memulangkan semula barangan tersebut dalam masa tujuh (7) hari selepas penerimaan (barangan perlu dibungkus semula dalam pek asal seperti ketika penerimaan). Setiap produk yang dipulangkan atau diminta tukar perlu diserahkan sepenuhnya kepada Nikahsatu. Pihak Nikahsatu berhak untuk tidak menggantikan atau menukar produk yang gagal dipulangkan sepenuhnya. Tiada penukaran atau penggantian akan dilakukan dengan bukti bergambar. Kos penghantaran semula produk tidak akan ditanggung oleh Nikahsatu.

7. Barangan Kehabisan Stok

Walaupun kami sedaya upaya akan memastikan kecukupan simpanan stok produk sedia ada, masalah kehabisan stok mungkin akan berlaku. Jika ini berlaku, pelanggan akan diberitahu melalui client support .Jika pelanggan tidak ingin menunggu sehingga stok ada, pelanggan boleh membatalkan pesanan pelanggan dan pulangan nilai penuh akan dilakukan. Jika kami tidak menerima pembatalan pesanan pelanggan sebelum penghantaran barangan dilakukan, kami menganggap pelanggan bersetuju dengan penghantaran lewat. Jika kami tidak dapat menghantar barangan tersebut dalam masa 30 hari, pesanan pelanggan akan dibatal secara automatik dan pemulangan bayaran
akan dilakukan. Jika sebahagian barangan dari pesanan pelanggan telah dibatalkan, pemulangan bayaran akan dilakukan mengikut jenis barangan yang telah dibatalkan sahaja.

8. Penghantaran

Menjadi keutamaan kami untuk memastikan penghantaran produk kepada pelanggan dilakukan dengan baik. Semua penghantaran sekitar Semenanjung Malaysia akan dilakukan melalui syarikat kurier dilantik. Barangan telah siap dijangka akan diterima pelanggan sekitar 1-3 hari bekerja. Pelanggan akan dimaklumkan melalui SMS apabila produk telah keluar untuk penghantaran.

9. Pengiklanan Logo Jenama Aliveinvite

Semua harga jualan rasmi produk Nikahsatu ialah termasuk nilai pengiklanan jenama Nikahsatu di produk tersebut. Cetakan logo Nikahsatu di bahagian produk buatan Nikahsatu adalah standard pengiklanan jenama Nikahsatu. Pelanggan dibolehkan untuk tidak membenarkan Nikashatu mengiklankan logo di produk tempahan mereka dengan membuat bayaran tambahan 20% daripada nilai keseluruhan belian/tempahan pakej.

10. Tanggungjawab Sosial Syarikat

Semua harga pakej promosi yang diiklankan ialah berasaskan kepada ‘ CSR’ syarikat bagi membantu mengurangkan beban kos perbelanjaan perkahwinan umat manusia. Adalah sentiasa menjadi keutamaan Nikhsatu.com untuk memastikan semua harga yang dipasarkan memberi nilai terbaik di pasaran.